160824-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Typical

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(DPWE) อธิบายว่า “TYPICAL”

เป็นคำที่เกือบทุกคน ใช้กันมากเกินควร

ควรจำกัดการใช้ “Typical” เพียงแต่

ในความหมายว่า “distinctive” ลักษณะเด่น

‘He liked like the typical tourist with his camera and baseball cap.”

หรือ “characteristic” ลักษณะนิสัย

‘The typical lawn mower makes about 90 decibels of noise.’

Typical symptoms would include severe headaches, vomiting and dizziness.’

หรือ “representative” เป็นตัวอย่าง

‘The kind of hot and spicy food is very typical of the food in the south of the country.’

และ “emblematic” เป็น สัญลักษณ์

‘It’s a typical country estate with a large house for the owner, farm buildings and estate worker’s house.’

โดยที่ “typical of” มิได้มีความหมายพ้องกับ “LIKE”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)