วันที่ 38 ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียน (11 กรกฎาคม 2559)

เช้าวันจันทร์อันสดใส วันแรกของสัปดาห์นี้

โรงเรียนมีข่าวดีมาแจ้งแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน

หลังจากที่โรงเรียนขาดผู้อำนวยการมานาน วันนี้ทางโรงเรียนก็ได้ผู้อำนวยการคนใหม่มาดำรงตำแหน่ง

ท่านก็คือ ผอ.กรรณิการ์ ทองสุวรรณ์ ซึ่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมาโดยตลอด

ในวันนี้ท่านได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่อย่างเต็มตัวแล้ว

หน้าเสาธงเช้านี้ จึงจัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่


ภาพคณะครูร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ (ขอบคุณภาพจาก พี่จี กล้องโรงเรียน)

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ก็เข้าเรียนตามปกติ

ในวันนี้เป็นวันแรกที่โรงเรียนได้จัดคาบเรียนแบบ Short Period ขึ้น

โดยลดเวลาเรียนลง เพื่อนำเวลาคาบสุดท้ายที่เหลือซ้อมร้องเพลงเชียร์สำหรับงานกีฬาสีเทศบาลที่จะจัดขึ้น

เวลาเรียนหายไปคาบละ 10 นาที ดังนี้การจัดเวลาเรียนแบบ Short Period ทำให้ฉันรู้สึกว่าเวลาสั้นลงกว่าปกติมาก

และฉันใช้เวลาสอนไม่ทันเลย...

ทางโรงเรียนจะใช้มาตรการการเรียนนี้ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานกีฬาสีเทศบาล ><

เวลาเรียนจะขาดหายไปอีกแล้ว ...

และฉันคงจะสอนไม่ทันอีกแล้ว...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเสาวภา เรือนปัญโญ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)