160816-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Transpire

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Transpire กริยา

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “TRANSPIRE” ว่า “tran-spahyuh r

(CED) อธิบายการใช้ “Transpire” ว่า

บ่อยครั้งมีการเตือนว่า “ไม่ควรใช้ “transpire” ในความหมาย “happen” หรือ “occur”

เช่นใน “The event transpired late in the evening”

และว่าการใช้คำนี้ อย่างถูกต้อง คือให้หมายถึง “become known”

เช่นใน “It transpired later that the thief had been caught.”

แต่ก็มีการ “ใช้คำนี้ อย่างแพร่หลายทั่วไปในความหมายแรก” โดยเฉพาะใน “ภาษาพูด”


(CED) ให้รายการคำคล้าย “Transpire” รวมถึง

“become known” “emerge” “come out” “be discovered” “come to light”

“be disclosed” “be made public”

“happen” “occur” “take place” “arise” “turn up” “come about”


(RHWD) อธิบายการใช้ “transpire” ว่า

ตาม “Literal sense” เดิมหมายถึง “to escape as vapor”

ต่อมาความหมายของ “Transpire” กลายเป็น

“to escape from concealment” ในศตวรรษที่ 18

และต่อมาได้พัฒนาความหมายไปเป็น “to occur, happen”

ในประโยคเช่น “He was not aware of what had transpired yesterday”

ซึ่งให้ความหมาย “transpire” ว่า “He was not aware of what had happened yesterday.”

ถึงแม้จะมีการใช้ในความหมายนี้มากกว่าสองศตวรรษ ในแบบต่างๆ ทั้งพูดและเขียน

ความหมายที่รู้จักกันทั่วไปนี้ ก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่าไม่ถูกต้อง

โดยอ้างว่า เป็นการเริ่มต้นใช้จากการเข้าใจผิด (misapprehension)ต่อความหมายเดิมของคำ


(MMD) อธิบาย การใช้วลี “It transpire that” ใช้เป็นทางการ

นำหน้า ข้อความที่กล่าวถึง “ความจริงหรือเหตุการณ์ อย่างหนึ่ง ที่ผู้คนไม่เคยทราบ”

It transpire that Mr. James had already hired a new secretary.’

ขณะที่ (LDCE) อธิบาย การใช้วลีเดียวกันนี้ว่า ใช้เป็นทางการ

โดยที่ “ถ้า it transpire that something is true

หมายความว่า “คุณค้นพบว่า มันเป็นความจริง” เช่น

‘It now transpires that he kept all the money for himself.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)