ก้าวที่สี่สิบเจ็ด...มาดื่มโอวัลตินกัน ( 25 กรกฎาคม 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันจันทร์

สวัสดีวันแรกของสัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการทุ่มเทให้กับการจัดกิจกรรมกีฬาเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ ทางโรงเรียนก็มีการลดเวลาเรียนและให้มีเวลาหลังเลิกเรียนในช่วงบ่ายในการเตรียมตัวซ้อมกิจกรรมต่างๆ เช่นการซ้อมร้องเพลงเชียร์ของนักเรียนที่ดูจริงจังกันมากกับงานนี้....

วันนี้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ นั้นคือทางบริษัท โอวัลติน เข้ามาจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็ก ๆ เด็กนี้ชอบกันใหญ่เลยเพราะจะได้ร่วมกิจกรรมและได้ของรางวัล เด็ก ๆ จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งแตกต่างจากเด็กๆ ที่อยู่โรงเรียนรอบนอกจะไม่ค่อยมีหน่วยงานภายนอกเข้าไปจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับเด็ก นี้เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้น อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างมันจึงทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างกัน....
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)