160808-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Transitory & transient

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Transitory & transient

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “TRANSITORY” ว่า “tran-si-tawr-ee”

และให้คำอ่าน “TRANSIENT” ว่า “tran-shuh nt” หรือ “tran-zee-uh nt”

(DPWE) อธิบายความหมาย ทั้งสองคำ คือ “เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น” “เพียงผ่านไป”

โดยปกติ ใช้ “Transitory” กับ “เหตุการณ์” หรือ “สถานการณ์”

‘Going to parties is only a transitory pleasure.’

‘The transitory pleasure lasted only until they reached the street.’

และใช้ “transient” กับ “ผู้คน”

‘We are transient guests at this hotel, not permanent ones.’


(CED) ให้รายการคำคล้าย “Transitory” รวมถึง

“short-lived” “short” “passing” “brief” “short-term” “temporary” “fleeting”

“transient” “flying” “momentary” “ephemeral” “evanescent” “impermanent”


(RHWD) อธิบาย

การใช้ “transitory” ว่า บรรยายถึง “an innate characteristic” (ลักษณะนิสัยที่มีในตัว)

“ที่สิ่งหนึ่งมีเป็นธรรมชาตินั้น” มีอยู่เพียงชั่วระยะสั้น เช่น

“Life is transitory.”

การใช้ “transient” ว่า บรรยายถึง “สิ่งที่อยู่ในกระบวนที่ที่กำลังผ่านไป”

“ที่ซึ่งจะคงมีอยู่หรือคงอยู่” ในระยะเวลาสั้น เช่น

“A transient condition.”

การใช้ “temporary” ว่า แสดงนัย “การจัดการที่จัดทำไว้แล้ว

โดยไม่มีความคิดว่า จะให้ใช้เวลานานหรือเป็นการถาวร” เช่น

“A temporary structure.”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)