ความเชื่อ/ความจริง

เช่นเชื่อว่าเรามีตัวตนจริง มันก็มี(อัตตา) ถ้าไม่เชื่อก็ไม่มี(นิรัตตา) เป็นสองเส้นทางสุดโต่งที่ต้องเลือกเดิน คำสอนของสิทธัตถะเป็นทางเลือกเดินที่สาม สายกลาง คืออัตตานั้นมีอยู่แต่เราไม่ยึดมั่นว่ามันมี ทางสายกลางนี้จึงค่อนข้างเอนมาทางซ้าย เรื่องความเชื่อ เพราะถ้าไม่เชื่อเสียเลย ขวาสุดโต่ง ก็ไม่มีอะไร ก็หมดโลก ทำอะไรได้ตามใจ เสรี ไม่มีบุญบาป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)