ตายพอเพียง

ตายพอเพียง (นิกายถาง)

<p “=”“>พอตายแล้วให้เก็บศพไว้ ๕-๗ วัน ไม่มีการสวด ระหว่างนี้เตรียมงานศพด้วยการแจ้งญาติมิตร และอื่นๆ รวมถึงพิมพ์หนังสือถ้ามี วันสุดท้ายเผา มีการสวดก่อนเผา ห้ามเลี้ยงอาหาร ห้ามพวงหรีด แต่ให้เอามาปรับเป็นเงินบริจาคแทน ..เถ้าเอาไปโรยโคนไม้ใหญ่ตามชอบ (ห้ามลอยอังคาร)..เงินบริจาคเอาไปทำการกุศล (ห้ามบริจาควัด) </p>

---คนถางทาง.สค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)