160803-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – To


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


TO

(CED) ให้การออกเสียง เมื่อเน้น ตามปกติ คือ “TU”

ไม่เน้น คือเสียงสั้น เมื่อใช้นำหน้า สระ เป็นเสียง “ทุ”

ไม่เน้น เมื่อนำหน้า พยัญชนะ เป็น “เทอะ”


(CDE) อธิบาย ว่า สามารถใช้ “TO” ได้หลากหลายวิธี เป็น Preposition

ใช้ “TO” เมื่อกล่าวถึง “สถานที่ ที่บางคนไป”

‘I’m going with her to Australia.’

‘The children have gone to school.’

‘I made my way back to my seat.’

อย่าใช้ “to” นำหน้า คำเช่น “here” หรือ “there”

เช่น อย่าใช้ว่า “We go to there every year.”

ให้ใช้ว่า “We go there every year.”

‘Before I came here there were a few offers from other clubs.’

‘His mother was from New Orleans and he went there every summer.’

และ อย่าใช้ “TO” นำหน้า “HOME”

‘I want to go home.’

‘I’ll pick the parcels up on my way home.’

สามารถใช้ “TO” เพื่อแสดง “สถานที่ ที่บุคคลหนึ่งตั้งใจ ที่จะไปถึง”

‘We’re sailing to Europe.’

‘We used to go through Yugoslavia on our way to Greece.’


อย่างไรก็ดี อย่าใช้ “to” เพื่อแสดง “ทิศทางทั่วไป ที่บางคนหรือบางสิ่งเคลื่อนที่”

เช่น อย่าใช้ว่า “The boat was drifting to the shore.”

ให้ใช้ว่า “The boat was drifting towards the shore.”

‘He saw his mother running towards him.’

‘We turned to fly back towards Heathrow.’

บางครั้งใช้ “TOWARD” แทนที่ “TOWARDS”

‘They walked along the pathway toward the house.’

อาจ กล่าวว่า บางคนมอง “towards” หรือ “toward” บางสิ่ง

‘She glanced towards the mirror.’

‘He stood looking toward the back of the restaurant.’

สามารถใช้ “to” เพื่อแสดง ตำแหน่งของบางสิ่ง

เช่น ถ้าบางสิ่ง “is to your left”

หมายถึง “มันอยู่ใกล้กับด้ายซ้ายของคุณมากกว่าด้านขวา”

‘My father was in the middle, with me to his left carrying the umbrella.’

To the west lies Gloucester.’

สามารถใช้ “to” เพื่อแสดงว่า “บางสิ่งถูกพันหรือติดอยู่” หรือมีสิ่งใดแตะอยู่

‘I locked my bike to a fence.’

‘He clutched the parcel to his chest.’

บางครั้ง ใช้ “to” กับความหมายที่คล้ายกับ “until”

‘Breakfast was from 9 to 10.’

‘Only ten shopping days to Christmas.’

การใส่ “to” นำหน้า “indirect object” ของกริยาบางคำ

เมื่อ “indirect object” นั้น มาตามหลัง “direct object”

‘He showed the letter to Barbara.

ใช้ “to” เพื่อแนะนำ “อนุประโยคชนิดพิเศษ” เรียกว่า “to-infinitive clause.”

‘He was doing this to make me more relaxed.’

‘She began to cry.’

ข้อควรระวัง:

อย่าสับสน คำพ้องเสียง “TO” คือ “too” และ “two”

ข้อควรระวัง:

สามารถใช้ “TOO” เพื่อแสดงว่า “สิ่งที่เพิ่งกล่าวนั้น ใช้กับบางคนหรือบางสิ่ง อย่างอื่น”

‘I’m on your side. Mike is too.’

ข้อควรระวัง:

ยังสามารถใช้ “TOO” เมื่อต้องการกล่าวว่า

“ระดับหรือจำนวน ของบางสิ่ง มีมากกว่าที่ปรารถนาหรือที่สามารถรับได้”

‘Eggs shouldn’t be kept in the fridge, it’s too cold.’

ข้อควรระวัง:

คำว่า “TWO” คือ เลข 2

‘The two boys glanced at each other.’


(OALD) อธิบาย การใช้ “TO” ใน “Phrasal verbs”

ให้ดูความหมาย ที่คำกริยานั้น

เช่น “see to something” ต้องดูที่ “see”


(CALD) อธิบาย ด้านไวยากรณ์ของ “TO”

ใช้ “TO” เป็น Preposition เพื่อ แสดง

ทิศทาง (direction) หรือ ปลายทาง (destination)

‘We’re going to Liverpool next week.’

‘Does he want to come to the park with us?’

‘The dog ran to us as soon as we arrived.’

ใช้ “TO” เป็น Preposition เพื่อ “เป็นผู้รับการกระทำ” (receiver of an action)

โดยใช้ “to” กับ กริยา เช่น “give” “hand” “send” “write”

เพื่อแสดงว่า “บุคคล หรือสิ่งของ ที่ได้รับหรือรับรู้ กรรมของกริยานั้น”

‘I gave the keys to Jane.’

‘She’s always writing letters to the local newspaper.’

ใช้ “TO” เป็น Preposition เพื่อ “แสดง เวลา” (time)

ใช้เพื่อบอก เวลา เมื่ออ้างอิง “จำนวน นาที ก่อนถึง ชั่วโมง”

‘Her train arrive at quarter to five.’

‘It’s ten to six. We’d better leave now or we’ll be late.’

สามารถใช้ “to” ในความหมาย “until”

เมื่อกล่าวถึง เวลา มักใช้ในรูป “from …… to”

‘It’s just three days to New Year’s Day.’

‘They’re only open from Monday to Friday. They’re closed at the weekend.

ใช้ “TO” เป็น Preposition เพื่อแสดง “จำนวนโดยประมาณ”

สามารถใช้ “to” อ้างอิง จำนวนโดยประมาณ ระหว่าง “จำนวนต่ำกว่าและจำนวนที่สูงกว่า”

‘There were forty to fifty people at the meeting.’

‘It’ll probably cost you thirty to thirty-five pounds.’

ใช้ “TO” เป็น Preposition ตามหลัง นาม จำนวนหนึ่งที่ตามด้วย “to”

รวมถึง นามที่แสดง ทิศทาง หรือ ปลายทาง

เช่น “door” “entrance” “road” “route” “way”

‘The door to the main office was open.’

‘Is this the way to the airport?’

ยังรวมถึง นาม ที่อ้างอิง “transport”

เช่น “bus” “coach” “ferry” “flight” “train”

‘The ferry to Santander takes 12 hours.’

‘Is this the bus to the stadium?’

นาม ที่แสดง ปฏิกิริยา หรือการตอบสนอง ที่ใช้ตามด้วย “to”

ที่รวมด้วย “answer” “key” “reaction” “reply” “response” “solution”

‘His reaction to her comments was very aggressive.’

‘They don’t seem to be able to find a solution to the problem of global warming yet.’

ใช้ “TO” เป็น Preposition ตามหลัง กริยา

รวมถึง “be used” “get used” “listen” “look forward” “object” “reply” “respond”

‘We listened to that CD you lent us. It’s great.’

‘I objected to your comments.’

‘The bank hasn’t replied to my letter yet.’

ใช้ “TO” เป็น Preposition ตามหลัง Adjectives

บางตัวที่ เชื่อมโยงกับ “พฤติกรรม หรือ ความรู้สึก”

ที่รวมถึง “cruel” “faithful” “generous” “kind” “loyal” “nasty”

‘I cannot bear people being cruel to animals.’

‘Be kind to her. You’re so nasty to her!’

‘Many individuals have been loyal to the Conservative Party all their lives.’

ใช้ “TO” เป็น Infinitive. โดยใช้นำหน้า กริยา ให้เป็นรูป “to-infinitive”

‘She loves to wear really colorful dresses.

‘I need to leave early today.’

To get an outside line, you have to dial 9 first.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 611740เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2016 10:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 สิงหาคม 2016 10:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี