ฝึกสอนวันที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

ว่าด้วยเรื่องของการสอนเด็กนักเรียนแต่ละวันถึงแม้จะเหนื่อยและสนุกแต่เมื่อนักเรียนมีการตอบรับที่ดี ก็ทำให้การสอนสนุกไปด้วย สำหรับการสอนในสัปดาห์ที่ 10 นี้ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่มีการเปิดเรียน เนื่องจากสามวันก่อนมีการหยุดเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยวันนี้การสอนสนุกสนานค่ะ มีการสอนภาษาอังกฤษทั้งสองก่อน แล้วในช่วงบ่ายก็ทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เด็กห้องนี้มีความกระตือรือร้น ดีมากๆ ซึ่งในวันนี้ทำการเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืช ซึ่งการเรียนรู้นั้นถ้าเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวนั้น เด็กจะมีความเบื่อหน่ายแน่นอน จะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเน้นการปฏิบัติด้วย ส่วนเด็กเล็กเน้นกิจกรรมเพลง เกม ค่ะก็จะทำให้การเรียนรู้สนุก


ท่าแต่ละคนหลังจากปลูกพืชเสร็จสิ้น


ลงมือปลูก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)