บริขาร ๘ นิกายถาง (พพจ.อาจไม่พหูสูต ๘)

บริขาร ๘ นิกายถาง (พพจ.อาจไม่พหูสูต ๘)

  • ย่ามสะพายบ่า (พพจ.ไม่กำหนด ทั้งที่สำคัญมาก)
  • บาตร ช้อน ซ่อม มีดน้อย ตะเกียบ แก้วน้ำโลหะ ..มาเป็นชุดนับเป็นหนึ่งข้อ
  • สบง จีวร (ไม่มีสังฆาฎิและผ้ารัดอกเหมือนพพจ. เข้าใจว่าพพจ.กำหนดมากเกินไป คงเผื่อไว้ในขณะซักชุดเดิมจะได้แต่งชุดใหม่ได้ แต่การซักอย่างมากก็สบง จีวร แล้วนุ่งสังฆาฏิแทนไปพลางก่อนก็ได้ ผืนใหญ่ซะด้วย จะได้ประหยัดผ้าห่อศพ..บังสุกุล)
  • ไฟแชค เทียน (เอาไว้จุดสว่าง หรือชงน้ำชาก็ได้)
  • หมวกงอบ (เอาไว้ใส่กันแดดฝน)
  • ผ้ากันยุงสวมกับหมวก (เอาไว้คลุมปีกหมวกกันยุงยามนั่งสมาธิหรือเดินป่า)
  • รองเท้าแตะคีบ (เอาไว้ใส่ยามลุยป่า)
  • มีดโกนหัว (คงยังต้องมีไว้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)