วันที่ 47 ไปพืชสวนโลกอีกแล้ว (28 กรกฎาคม 2559)

เช้าววันนี้ก็เช่นเคย ต้องเตรียมตัวพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ วันนี้เป็นคิวของนักเรียนชั้น ป.5 เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ที่ อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ ออกเดินทางโดยรถพี่ๆ ทหารในเวลา 08.30 น. และถึงในเวลา 09.15 น. จากนั้นนักเรียนก็ได้ร่วมกิจกรรมกับทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อนำเอกสารที่นักเรียนได้ตอบคำถาม นำไปแลกของรางวัล นักเรียนทำกิจกรรมเสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย และร่วมทำกิจกรรมที่เขาได้จัดให้ เช่นดูการแสดงของสุนัขตำรวจ จากนั้นก็พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางโดยรถรางเที่ยวชมรอบๆอุทยาน จนถึงเวลา13.30 นใ จึงเดินทางกลับโรงเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นักเรียนเยอะมาก

ได้เรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนได้เจออะไรบ้างครับ

@ขจิต ฝอยทอง เด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆที่มาจัดบูธในอุทยานหลวงค่ะ และได้ชมธรรมชาติ ดอกไม้ ต้นไม้ และสวนนานาชาติที่เขาจัดเเสดงไว้