วันที่ 43 ประสานเสียงเพลงแม่ (14/06/2559)

ในชั่วโมงลูกเสือ คาบสุดท้ายของวันนี้ ได้ให้นักเรียนเข้ารวมกันฐานเดียว คือฐานร้องเพลงชาติและเพลงสดุดี แต่ก่อนที่จะร้องได้ฝึกให้นักเรียน ร้องเพลงเรียงความวันแม่ เพราะว่าจะต้องนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปแสดงในวันที่จะจัดกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียน จึงได้ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงนี้นักเรียนบางคนร้องเพลงไปด้วย ร้องไห้ไปด้วย ยิ่งถึงตอนที่ครูพี่เลี้ยงให้หลับตาและฝึกร้อง นักเรียนบางคนก็ร้องไห้ออกมา เมื่อครูถามก็บอกว่าคิดถึงแม่ ทั้งๆที่บางคนตอนเรียนปกติเป็นเด็กร่าเริง บางคนถึงขั้นเด็กเกเร ไม่น่าจะอ่อนไหวกับเรื่องนี้ได้ง่ายๆ แต่ก็ร้องไห้ออกมา เมื่อไปถามครูพี่เลี้ยง บอกว่านักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ฉันก็เข้าใจ บางทีการมองแค่ภายนอกก็อาจมองไม่เห็นเข้าไปถึงแก่นจริงๆของสิ่งนั้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)