จิตอาสาพัฒนานิสิต

1.จิตอาสา "ลูกเสืออาสากกต."

เมื่อตอนมัธยมข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออาสากกต.ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น "ลูกเสืออาสากกต."คือการเข้าไปช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ลูกเสืออาสา กกต.สามารถช่วยเหลืองานของสำนักงาน กกต.ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและการช่วยเหลือ บริการผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งจัดการจราจรบริเวณที่เลือกตั้งกลางและหน้าหน่วยเลือกตั้ง

2.ไปกวาดลานวัดที่วัดชัยจูมพล จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันอังคารที่12กรกฎาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้ร่วมกันไปกวาดลานวัด ชัยจูมพลได้แสดงถึงจิตใต้สำนึกและเกิดจิตสาธารณะต่อส่วนรวม เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษา จึงได้ชวนเพื่อนๆไปทำความสะอาดบริเวณวัด เมื่อทำเสร็จแล้วทำให้เกิดความสะบายใจจิตใจสงบขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กรณีไปกวาดวัด -- ไปในกิจกรรมอะไรครับ วาระอะไรครับ

และเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างครับ