จิตอาสา

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผมเกิดขึ้นเมื่อประมาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วงนั้นกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และกำลังอยู่ในช่วงของการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด) ในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมครั้งใหญ่ว่าด้วยการประชุมเรื่องการประเมินโรงเรียน บุคลากรทั่วทั้งประเทศจะมาเข้าร่วมประชุม ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการตอนรับแขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุด ในการมาของบุคลลากรครั้งนี้ก็จะมีผู้นำรถส่วนตัวมาจึงจำเป็นต้องมีการจัดการจราจรภายในโรงเรียน และทางโรงเรียนจึงได้มีการร้องขอ ให้ทางนักศึกษาวิชาทหารมาช่วยในการจัดการครั้งนี้ และผมก็ขอเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานครั้งนี้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หลังจากที่ได้อาสาสมัครมาเป็นจราจรโรงเรียนกับเพื่อน รด. อีกจำนวนหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางโรงเรียนและทางจังหวัดไปในตัวอีกด้วย หน้าที่หลักก็คือ

  • จัดการการจราจร
  • นำผู้มาเยือนไปยังที่จอดรถต์
  • รักษาความปลอดภัยให้กับรถต์
  • นำผู้มาเยือนไปยังอาคารที่มีการจัดการประชุม เป็นต้น

ความรู้สึกของการเป็นจิตอาสาเช่นนี้ทำให้ผมเกิดความคิดที่จะช่วยเหลืองานโรงเรียนโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน และถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนทัศนคติของผมไปเลยสิ้นเชิง เพราะคิดว่า “ถ้าเราไม่ทำแล้วใครละจะทำ” ต้องขอขอบคุณวิชานักศึกษาวิชาทหาร ที่ช่วยสร้างผมให้เป็นลูกผู้ชาย ที่หวังทำสิ่งต่างเพื่อคนอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายนรินทร์ ไชยสถิตย์



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ