เรื่องเล่าการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามที่ผมได้ไปสัมผัสมาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผมไปลงพื้นที่อยู่ในระดับของการรับผลประโยชน์จากรัฐหรือจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการทำงานของบุคคลที่ตัวเองเลือกเข้าไปทำงาน ผมจึงมองว่าผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอาจจะมีช่องทางการทุจริตและหลบเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายได้ เพราะพิสูจน์ได้ยาก และจากการลงพื้นที่จริงไปพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่หนึ่ง ก็ได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงของบริบทชุมชน ดังนั้นผมและคณะที่ลงพื้นที่จึงทำความเข้าใจกับคนในชุมชนและประสานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกันเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ ตัวผมเองและทีมงานจึงได้เสนอแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพิจารณาดังนี้ คือ

1.ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องการปกครองตนเองของท้องถิ่น และบทบาทของประชาชน

2. สร้างความเข็มแข็งของภาคประชาชน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่มจะส่งผลให้ประชาชนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลดความเห็นแก่ตัว และหันมาสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น นอกจากนั้นการรวมกลุ่มยังเป็นการเพิ่มพลัง ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

3.สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลงาน ชักชวนให้ชุมชนจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งมีการให้ความรู้และทักษะแก่ประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตลอดจนตรวจสอบโครงการและเรื่องอื่นๆของหน่วยงานภาครัฐถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน>>>จากการลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้อมูลจริงหมายเลขบันทึก: 610542เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2016 19:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กรกฎาคม 2016 19:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

กิจกรรมน่าสนใจดี ตอบโจทย์วิชาชีพด้วย
ระบุโครงการ วันเวลาและสถานที่ให้ชัดเจนด้วยก็จะดีมากๆ ครับ เพื่อเป็นฐนข้อมูลการสืบค้น

และระบุสถานะโครงการให้ชัดว่า เป็นโครงการในวิชาเรียน หรือค่ายจิตอาสา หรืออื่นๆ

เสื้อมกล้ามช่วยให้เย็นสบายดีแท้ 555555 ดีนะชาวบ้านบ่เอาผ้ามาคลุมห่มไห่ อิอิ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี