บ้านโคกกลาง

บ้านโคกกลาง ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

บ้านโคกกลางตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ เดิมชาวบ้านมีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านขามอีเตี้ย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากถิ่นฐานเดิมสภาพอากาศไม่อำนวยต่อการเกษตร บางปีก็แห้งแล้ง การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความลำบากยากเข็ญ จึงได้ชักชวนกันอพยพร่อนเร่เพื่อหาที่ทำกิน เมื่อมาถึงที่แห่งหนึ่งเป็นที่ดอนติดกับลำห้วยเสียว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่จะทำการเกษตรจึงได้พากันตั้ง บ้านเรือนอยู่ เมื่อประชากรขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมู่บ้าน การขยายตัวของหมู่บ้านยังไม่สิ้นสุดจนปัจจุบัน บ้านโคกกลางได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ หมู่ คือ หมู่ที่ ๘,๑๒,๑๔ และ หมู่ที่ ๑๕สถานที่สำคัญของหมู่บ้านได้แก่ วัดมหาชัย บ้านโคกกลาง,โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา บ้านโคกกลางมีทางเข้าหน้าหมู่บ้านติดกับถนน น้ำพอง-กระนวน หมู่บ้านห่างจากอำเภอประมาณ2กิโลเมตร


อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านคำมืดใต้ ตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านนาเรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง

ทิศตะวันตก ติดกับบ้านเสียว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง

ทิศใต้ ติดกับบ้านประชานิมิต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง


เนื้อหาhttp://www.wangchai.go.th/default.php?modules=gene...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำนานหมู่บ้านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ในหมู่บ้าน มีประเพณีสำคัญๆ คืออะไรบ้างครับ

และนิสิต เคยทำกิจกรรมสำคัญๆ อะไรในบ้านเกิดของตนเอง