สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน พิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้าน การปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม สถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป


นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์ที่อยู่ติดพิพิธภัณฑ์ ที่หนูเลือกเรื่องพิพิธภัณฑ์มาเล่าก็เพราะว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ใช่แต่เพียงที่พักผ่อนอย่างเดียว แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่นิสิตให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ร่มรื่น เต็มไปด้วยธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนที่ทุกคนไม่ควรพลาด

แหล่งที่มา http://www.suwavan.com/MSU_Museum_Mahasarakham.asp...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ลองศึก๋ษาเพิ่มเติมนะครับว่า มีเรื่องบ้านไทยอีสาน มีเรื่องราวผู้นำ ผู้บริหารและเหตุการณ์สำคัญๆ ที่แสดงไว้ในสถานที่แห่งนี้หรือไม่