สถานที่สำคัญในมหาลัย


ขอบคุณภาพสวยๆจากhttps://www.google.co.th/search?q=อาคารพละศึกษา+มมส

"อาคารพละศึกษา" มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานที่สำคัญของมหาลัยเป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประทาน นอกจากจะใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรยังใช้จัดกิจกรรมต่างๆของมหาลัย เช่น พิธีไหว้ครู รับน้อง ปฐมนิเทศ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่การเรียนการสอน การจัดตั้งชมรมและกิจกรรมทุกอย่างที่ใช้พื้นที่มากจะถูกจัดที่อาคารพละและยังเหมาะแก่การเล่นกีฬาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนิสิตทุกคนเป็นของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันและในทุกๆปีของการเปิดภาคการศึกษาใหม่ก็จะมีการทำบุญตักบาตรของนิสิตใหม่ร่วมกันทุกคณะทุกสาขาอยู่บริเวณรอบอาคารพละเป็นภาพที่ประทับใจในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของมหาลัยของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาลัยมหาสารคามแห่งนี้และยังมีสถานที่หนึ่งที่สำคัญคือพิพิธภัณฑ์ของ มมสเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดแสดงถึงศูนย์การเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานแต่โบราณและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญประจำท้องถิ่นของคนอีสาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าในชุมชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นิสิต ประทับใจกิจกรรมอะไรที่จัดขึ้นในอาคารพลศึกษา หรือใกล้ๆ กับอาคารพลศึกษามีสถานที่สำคัญๆ อะไรอีกบ้างครับ