เรื่องเล่าตำนานหมู่บ้านของอำเภอชุมพวง

ที่มาตำนานของอำเภอชุมพวง

อำเภอชุมพวงนี้มีต้นพลวงมาก จึงเรียกว่าชุมพวง ภายหลังกลายเป็นชุมพลวงแต่ชาวบ้าน

มักเรียกว่า ชุมพวง คำว่า อำเภอชุมพวง มีหลายคนสงสัยว่าคงเป็นอำเภอที่มีผู้ชายมาก จึงเป็นเหตุให้เรียก ชุมพวง แต่ชุมพวงในที่นี้ หมายถึง ดงต้นพลวง คนอีสานเรียกต้นพลวงอีกอย่างว่า ต้นกุง ในอดีตยังไม่มีถูกพลาสติก ชาวบ้านจะใช้ใบพลวงห่อข้าวเหนียว ทำฝาบ้านด้วยใบพลวง ซึ่งเมื่อ 40 ปีก่อน ใบพลวงจะมีขนาดใหญ่มาก

อำเภอชุมพวง เดิมแยกออกมาจากอำเภอพิมาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2499 และตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2502 อำเภอชุมพวงมีป่าสงวนเรียกว่า “ป่าดงชุมพวง” แต่เนื่องจากมีผู้บุกรุกเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากจึงมีการปฏิรูปเมื่อปี พ.ศ.2515 พื้นที่อำเภอชุมพวงบางส่วนจึงอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และได้มีการแจกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่เกษตร

ในอดีตประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่อพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษาไทยโคราช และภาษาไทยอีสาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายพสธร ภูมิกระจ่างความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคณสำหรับข้อมูลนะครับ และฝากอ้างอิงที่มาที่ไปของเรื่องด้วย นะครับ