กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า

เป็นการช่วยลดโลกร้อน และ มอบอุปกรณ์ต่างๆให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้เด็กนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เลยไม่รู้ว่าทำอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างไร 55