160711-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Tendency & trend

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Tendency & trend

Tendency สะกดคำอ่าน โดย Dictionary.com ว่า “ten-duh n-see”

โปรดดู “609983 Tend” เพื่อความต่อเนื่อง

(AHD) ให้รายการคำพ้องความหมาย

กับ “TENDENCY” คือ “Trend” ”current” “drift” และ “tenor”

ว่า นาม เหล่านี้ ต่างอ้างอิง “ทิศทางหรือวิถีทาง ของ แนวความคิดหรือการกระทำ”

โดยที่ “TENDENCY” แสดงนัย “การเตรียมการล่วงหน้าแบบที่จะดำเนินไปในแนวทางเฉพาะ”

‘The government’s tendency towards secrecy in recent years.’

‘He has a tendency to forget things.’

โดยที่ “TREND” บ่อยครั้ง ใช้กับ “ทิศทางโดยทั่วไปหรือที่มีอำนาจเหนือกว่า”

โดยเฉพาะ ภายในสิ่งแวดล้อมเฉพาะ

‘The trend of religious thought in recent times.’

‘This is a growing trend towards part-time employment.’

โดยที่ “CURRENT” ชี้แนะ “เส้นทาง หรือการไหล”

เช่น ของความคิด โดยเฉพาะที่แสดงแทนเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้

‘The whole current of modern feeling.’

และ “DRIFT” เป็น tendency” หนึ่ง ที่ดูเหมือนถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสของเหตุการณ์”

‘A drift towards anarchy as the government collapse.’

และ “TENOR” แสดงนัย “เส้นทางที่ดำเนินอยู่หรือมีทั่วไป”

‘The tempo, the tenor of life on the mountain and around the mine began to change.’


(LDCE) อธิบายการใช้ “Tendency” ที่มีรูป พหูพจน์ คือ “Tendencies”

ถ้า “บางคนหรือบางสิ่ง มี “tendency” ที่จะทำหรือกลายเป็นอีกสิ่งโดยเฉพาะ”

หมายถึง “พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำหรือกลายเป็น สิ่งนั้น”

เช่น “A tendency to do something”

‘Greg’s tendency to be critical made him unpopular with his co-workers.’

‘The drug is effective but has a tendency to cause headaches.’

หรือ “Tendency to/towards”

‘Some people may inherit a tendency to alcoholism.’

หรือ “Tendency for”

‘Researchers believe that the tendency for diabetes is present at birth.’

หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการ ทั่วไป ในทิศทางเฉพาะ”

เช่น “There is a tendency (for somebody) to do something”

‘There is an increasing tendency for woman to have children later in life.’

‘A general tendency towards conservation and recycling.’

หรือ “Tendency among”

‘A tendency among Americans to get married at a later age.’

หรือ วลี “aggressive/suicidal/criminal/artistic และอื่นๆ tendencies.”

หมายถึง “ลักษณะนิสัยเฉพาะ ส่วนหนึ่งของบางคน ที่ทำให้เขาโน้มเอียงที่จะมีพฤติกรรม

ในทางหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกลายเป็น ศิลปิน หรืออาชญากร หรือ อื่นๆ”

‘Children with aggressive or anti-social tendencies.’

เมื่อใช้ ใน BrE ให้เป็น กริยา พหูพจน์ หมายถึง

“กลุ่มหนึ่งในหมู่ กลุ่มการเมืองขนาดใหญ่ ที่สนับสนุนแนวคิดต่างๆที่เป็นสิ่งสุดขั้วมากกว่า กลุ่มอื่นๆที่เหลือในกลุ่มใหญ่นั้น”

‘The growing fascist tendency.’


TREND นาม Countable

(LDCE) อธิบายการใช้ “TREND” ว่า

หมายถึง Tendency ทั่วไปในแนวทางที่สถานการณ์ กำลังเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา ไป”

ใช้เป็น วลี “trend towards”

‘Lately these has been a trend towards hiring younger, cheaper employee.’

ใช้เป็น วลี “trend in”

recent trends in education.’

‘The current trend is towards more part-time employment.’

‘The general trend towards the centralization of political power.’

‘A disturbing trend is that victims of violence are getting younger.’

‘The growing trend is for single mothers to bring up children by themselves.’

‘Even so, the underlying trend is positive.’

‘National and international economic trends.’

‘The downward trend in the price of gold.’

‘Successive presidents have tried to reverse this trend, but without success.’

หรือ สำนวน “set the trend.” หมายถึง “เริ่มทำบางสิ่ง ที่คนอื่นๆ เลียนแบบ”

‘Larger corporations are setting the trend for better maternity benefits.’

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)