​ข่าวเสื่อมหรือข่าวสร้างสรรค์ จากธรรมกาย

พระผู้ใหญ่ที่ไปให้กำลังใจ รู้ถูกผิด เข้าใจเรื่องผิดชอบดีชั่วหรือไม่

ข่าวเสื่อมหรือข่าวสร้างสรรค์ จากธรรมกาย

ข่าวนี้ บอกอะไร

ชัดเจนว่า ธรรมกายพยายามหาพวกมาปกป้องการทำผิดฐานฉ้อโกง เอาพระผู้ใหญ่มาให้กำลังใจและทำข่าว

สำหรับผม เกิดคำถามว่า พระผู้ใหญ่ที่ไปให้กำลังใจ รู้ถูกผิด เข้าใจเรื่องผิดชอบดีชั่วหรือไม่

ข่าวนี้ก่อความเสื่อม หรือความเข้มแข็งต่อวงการพุทธศาสนา

วิจารณ์ พานิช

๘ ก.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)