ฝันให้ไกลไปให้ถึง...ฝันใส่ใจให้เชื่อมั่น

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สมศักดิ์ผู้สร้างแรงบันดาลใจขณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงเสวนาแบบ Simplicity & Self-Reflection ทำให้ผมได้ทบทวน ฺBrain-Body-Belief Alignment และขอขอบพระคุณพี่น้องเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาวะหรือคศน.ทุกท่านที่ฝึกผมเรื่อง Deeper Listening จนตกผลึกคิดจิตทำสิ่งดีงามเพื่อสังคมสุขภาวะ

ขณะอยู่ในวงเสวนาผู้นำสุขภาวะ...ห้วนให้ระลึกถึงคำคมของ Steve Jobs คือ Stay Hungry, Stay Foolish จงเปิดใจให้น้อมนำเติมเต็มความรู้อยู่เสมอ ...

ขณะอยู่กับผู้นำหลากหลายคล้ายว่ายวนในอ่างปลาคราฟแล้วค่อยๆกล้ากลายเป็นปลาคราฟบินออกมาจากอ่างมาลงมือช่วยคนไทยได้ทันที…ผมกำลังนึกถึงเรื่องเล่าว่า มีปลาตัวหนึ่งเรียนรู้นอกกรอบพยายามบินออกจากอ่างแล้วตั้งใจกล้าช่วยนำพาปลาตัวอื่นๆบินขึ้นท้องฟ้าอย่างอิสระเพื่อให้เกิดมุมมองบวกในภาพกว้างจากท้องฟ้าหรือมีวิสัยทัศน์นั่นเอง (ในคอร์ส NLP หรือ Neuro-Linguistic Programming เรียน Science Fish) ผู้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอก หากแต่สะสมประสบการณ์ - คิดแล้วลงมือทำทันที ไม่ว่าจะลองผิดลองถูก ก็พร้อมจะเปิดใจ โล่งใจ และสบายใจ ที่ตนเองรู้ใจ ไว้ใจ ใส่ใจ และมั่นใจ ในการเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดชีวิตเพื่อดูแลสุขภาวะแห่งตนพร้อมๆกับจิตอาสาดูแลผู้อื่นด้วยพลังเข้มแข็ง (ฐานหัว มีสติให้กล้าแกร่ง ลดความกล้วกังวลกับเสียงบอกถูกผิดในหัว) พลังร่าเริง (ฐานใจ มีกายขยับให้สนุก ท้าทาย ออกจากพื้นที่ปลอดภัยให้รู้รอบและรอบรู้อยู่เสมอ ลดความเศร้าน้อยใจในภาพลักษณ์อัตตาแห่งตนที่จมอยู่แต่เรื่องราวอดีต) และพลังเมตตา (ฐานท้อง มีสัมปชัญญะให้เข้าใจเหตุและผลในตัวเรา ลดความหงุดหงิดตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น พักและเติมเต็มให้ทาน (เสียสละ) และให้รับประทานอาหารให้พออิ่ม จะได้มีพลังงานคิดบวกให้เกิดคุณค่า ความดี และความหมาย - พึงพอใจให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Magic - Music, Art, Game, Idea, Create) </p>ดังข้อคิดจากอ.สมศักดิ์ทำให้ผมเรียนรู้จับใจที่ว่า “จงหมั่นถามตัวเองถึงภาพการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ… ผู้นำแท้จริงหรือ Authentic leadership ได้แสดงสมรรถนะแห่งตนสื่อสารสังคมสร้างสรรค์ได้สำเร็จจริงแท้แค่ไหนอย่างไร ในทุกๆวัน”


ผมก็ได้เชิญชวนพี่น้องผู้นำทุกท่านร่วมออกนอกกรอบการนั่งคุยล้อมวงมาเรียนรู้การฝึกจิตใต้สำนึกเพื่อค้นหาความฝันจากใจของตนด้วยกระบวนการ Logical Levels of Change [Citation with Acknowledgement at

https://sisterleadership.files.wordpress.com] Download PDF อ่านเพิ่มเติมที่นี่ โดยตั้งต้นจากฝันของ ME (My Ego) ด้วยฐานคิดจิตพิจารณาปรับสู่ WE (With Empathy) ก่อนที่จะพัฒนาทักษะการเข้าร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง (Social Engagement/Responsibility) ซึ่งอาจทำให้รูป Social Enterprise หรือรูปแบบอื่นๆ ก็ได้

นอกจากนั้นผมได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าในหนึ่งวัน ด้วยความเวลาการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทกำลังลดลงอยู่ทุกขณะ ผมจึงได้งัดกระบวนการโค้ชด้วยจิตใต้สำนึกมาใช้แบบบูรณาการอย่างเร็วและแรง ซึ่งต้อง ขออภัยในการสื่อสารคลุมเคลือแบบ NLP ให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้ขบคิดตามจริตนพลักษณ์ที่แตกต่าง ได้แก่ ลักษณ์ 1 สังเกตและคิดถามข้อมูลให้ละเอียดที่สุด ลักษณ์ 2 สงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นตามที่ตนเองต้องการ บางครั้งมากเกินไป ลักษณ์ 3 สำเร็จทุกประการ ต้องได้งานในทุกๆเหตุการณ์ ลักษณ์ 4 สร้างสรรค์ด้วยใจแต่บางครั้งก็อ่อนไหวน้อยใจ ลักษณ์ 5 สะสมความรู้ในโลกส่วนตัวจนมั่นใจในเวลาหนึ่งที่จะแสดงออกมาให้ทุกคนรับรู้ ลักษณ์ 6 สามัคคีด้วยอารมณ์หงุดหงิดบ้างแต่ต้องการอำนาจที่ทุกคนไว้ใจ ลักษณ์ 7 สำราญในทุกเรื่องราว รำคาญในงานที่ต้องใช้ความสนใจสูง คิดว่ายากเลยผลัดวันปะกันพรุ่ง ลักษณ์ 8 สตรอง มีการกระทำทันทีอย่างแข็งแรงบางครั้งขาดเหตุผลจนคุกคามผู้อื่น และลักษณ์ 9 สงบ ชอบสันติภาพอยากให้ทุกคนใช้หัวคิดด้วยความนิ่งเพื่อลดความขัดแย้งทันที ท่านรศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ กล่าวว่า “เมื่อคิดเชิงระบบในการบริหารภาวะผู้นำคน/องค์กรให้สำเร็จควรเริ่มจาก 1. รู้สึกดีต่อผู้อื่น 2. มีวิสัยทัศน์ 3. มีวินัยวางแผน 4. มีความคิดสร้างสรรค์ 5. มีความรวดเร็ว 6. มีความสุขุม และ 7. มีเป้าหมาย” เมื่อดูความสอดคล้องนพลักษณ์ ก็คือ เริ่มจากลักษณ์ 2, 5 & 6, 1, 4, 8, 9 และ 3 ตามลำดับ
</p>


ข้อคิดที่อยากแนะนำผู้นำที่ใช้ฐานคิดจนสมองล้าคือ…"เมื่อ ฐานคิดทำงานหนัก ก็ลดการใช้ความคิด หลับตาผ่อนคลายในท่ายืนแล้วนำมือแต่งหัวใจ ทำสมาธิหลับตาแล้วตั้งสติทบทวนว่า เรากำลังจะทำอะไร รอคำตอบที่หัวใจของเราสัก 1-2 นาที แล้วก็จะพูดในใจว่า "เราจะยอมรับตัวเองและรักตัวเองให้มากๆ จะตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม" สัก 3 รอบ แล้วลืมตาก็รู้สึกหายเหนื่อยทันที...เราไม่สามารถค้นหาความฝันด้วยสมองคิด เพราะจิตจับใจให้เราฝันได้อย่างอิสระ เมื่อตั้งวงคุยคิด จึงควรคุณค่าเมื่อเราปล่อยใจให้ฝันแล้วกลับมาคิดทบทวนเพื่อกล้าลงมือทำแบบลองผิดลองถูกเสียที กล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัย กล้าเข้าหาพื้นที่แตกแยก กล้าฝันแล้วแบ่งปันความจริงใจให้เพื่อนมนุษย์ World Care is your Care"

จะเห็นตัวอย่างว่า เมื่อปีที่แล้วผมก็ถอดบทเรียนการระดมความคิดจากผู้นำในรูปภาพ Body เช่นกัน ราวปาฏิหารย์ everything is connected. มาปีนี้พี่น้องคศน.ก็ใช้ Body Paint แล้วก็เมื่อวานก็มาถึงคำถามที่เราต้องกล้าตอบให้เป็นรูปธรรมให้คนไทยได้รับรู้ได้แล้วคือ "เรากำลังจะนำพาสังคมไทยให้มีอนาคต ลดความเหลื่อมล่ำ เพิ่มความเป็นธรรมประสานระบบยุติธรรม ระบบสุขภาพ และระบบการศึกษาได้อย่างไร"บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (1)

ขอบพระคุณมากครับพี่ดร.โอ๋ที่เคารพรักมากๆครับผม