จิตอาสาของตนเอง (บ้านดิน)


กิจกรรมที่ฉันได้เข้าร่วมคือ การสร้างบ้านดินเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้แก่พระสงค์ ซึ่งบ้านดินนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ทางคณะได้จัดขึ้น ดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมด้วย วันนั้นเป็นวันฉาบและลงลวดลายบ้านดิน โดยจะมีอาจารย์และเพื่อนๆไปกันหลายคน แล้วก็ได้ช่วยกันผสมดิน แกลบ ทราย และน้ำให้เข้ากัน โดยการผสมนั้นเราจะใช้เท้าย่ำจนละเอียดและเข้ากันดี จากนั้นก็นำไปดินที่ผสมแล้วไปฉาบรอบตัวบ้าน ซึ่งวันนั้นฉันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความสามัคคี ความอดทน ความมีน้ำใจต่อกันของเพื่อนๆ และชาวบ้านที่เข้ามาช่วยด้วย ถึงแม้วันนั้นฝนตกพวกเราก็ได้พากันฉาบบ้านดิน และลงลวดลาดจนเสร็จ ฉันรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับฉัน ขณะที่ทำช่วยกันก็จะเห็นรอยยิ้ม พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน จนทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลย กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสุขมากสำหรับฉัน เพราะได้ร่วมแรงร่วมใจกับอาจารย์ เพื่อนๆ และชาวบ้านจนแล้วเสร็จออกมาเป็นบ้านดินที่มีลวดลายสวยงาม และเป็นประโยชน์ต่อพระสงค์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางาสาวนงลักษณ์ เรืองศรีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จัดขึ้นที่ นครราชสีมา ใช่ไหมครับ

นงลักษณ์ เรืองศรี
IP: xxx.158.165.137
เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ