​คนดีวันละคน 261. ณรงค์ ขันตีแก้ว

เป็นคนคิดดำเนินการอย่างมีระบบ มีความร่วมมือกว้างขวาง ขยัน ทำงานหนัก และอดทน ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากหลายทาง

คนดีวันละคน 261. ณรงค์ ขันตีแก้ว

รศ. นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นหมอศัลยกรรม สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชำนาญด้านการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ทำไปๆ ก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นว่า มัวผ่าตัดแก้ปัญหาอยู่เช่นนี้ ช่วยผู้คนได้น้อยมาก เพราะผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ไปหาท่านนั้น ร้อยละ ๙๐ มะเร็งลุกลามไปมากแล้ว เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ช่วยให้หายขาดไม่ได้

ท่านจึงไปหาทีมงานของ ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อปรึกษาหารือว่าทำอย่างไร จึงจะป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีในคนภาคอีสาน ที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ นำไปสู่โครงการ CASCAP หรือโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖

ดำเนินการมาได้เพียง ๓ ปี มีการวางรากฐานโครงการอย่างดี โดยการตรวจคัดกรองหาผู้มีความเสี่ยง ต่อมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้ได้กลุ่มประชาชน (cohort) กลุ่มเสี่ยง ที่มีข้อมูลพื้นฐานแน่นหนา เป็นทรัพย์สมบัติ ทางปัญญาที่มีค่า สำหรับพัฒนาวิธีการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี และทำงานวิจัย เวลานี้ท่านเนื้อหอม นักวิชาการต่างประเทศมาขอร่วมมือวิจัยมากมาย

ความเป็นคนคิดดำเนินการอย่างมีระบบ มีความร่วมมือกว้างขวาง ขยัน ทำงานหนัก และอดทน ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากหลายทาง ผมคุยกับท่านว่า โครงการนี้ต้องวางแผนไปข้างหน้า ๓๐ - ๔๐ ปี

วิจารณ์ พานิช

๑๐ มิ.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)