160704-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Teach


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Teach กริยา ผันได้เป็น “teaches” “teaching” “taught”

กริยา ที่อาจใช้ วลี หรือ infinitive เป็น “กรรม”

มักตามด้วย “how” เช่น “to help to learn” “tell or show (how)

‘to teach someone to paint’ ‘to teach someone how to paint’

หมายถึง “ให้คำแนะนำหรือบทเรียนใน (หัวข้อเรื่อง) แก่ (บุคคลหรือสัตว์)” เช่น

‘to teach French’ ‘to teach children’ ‘She teaches’


(OLD) อธิบาย การใช้ “Teach” และ “Learn” ที่พบในภาษาโบราณและภาษาถิ่น

โดยใช้ “Learn” ในความหมายของ “teach” เช่น “that’ll learn you” ถือว่าผิด

ที่ถูก คือ “that’ll teach you”


(CCD) อธิบายการใช้ “TEACH”

ถ้าคุณ “teach” หัวข้อเรื่องหนึ่ง หมายถึง

“คุณอธิบายแก่ผู้คนเพื่อให้พวกเขารู้และเข้าใจในเรื่องนั้น”

‘I taught history for many years.’

‘English will be taught in primary school.’

เมื่อใช้ “teach” ในความหมายนี้ มักใช้ร่วมกับ “indirect object”

โดยจัดวางให้อยู่หน้า “direct object”

ถ้าจัดวาง หลัง “direct object” ต้องใช้ “to” นำหน้า

‘That’s the man that taught us Geography at school.’

“I found a job teaching English to a group of adults in Paris.’

ถ้าคุณ “Teach” บางคน “to do” บางสิ่ง

หมายถึง “คุณให้ “instructions” แก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขารู้วิธีที่จะทำสิ่งนั้น”

‘He taught me to sing a song.’

‘His dad had taught him to drive.’

เมื่อใช้ “teach” ร่วมกับ infinitive “to” เช่นในประโยคข้างต้น

ต้องมี “a direct object”

บางครั้ง สามารถใช้รูป “-ing” แทน “infinitive to” เช่น

แทนการใช้ว่า “I taught them to ski.”

สามารถใช้แทนว่า “I taught them skiing. หรือ “I taught them how to ski.”

‘She taught them singing.

‘My mother taught me how to cook.


(WCD) ให้รายการคำพ้องความหมาย “Teach” คือ

“instruct” “train” “educate” ที่ต่างหมายถึง “การให้ ข้อมูล/ความเข้าใจ หรือความเชี่ยวชาญ”

โดยที่ “TEACH” เป็นคำใช้ทั่วไปมากที่สุด “อ้างอิงการฝึกฝนใดๆที่จัดให้บุคคลมีความชำนาญหรือความรู้”

เช่น “to teach children to write.

ขณะที่ “INSTRUCT” “ปกติแสดงนัย ความเป็นระบบ หรือวิธีการที่มีโครงสร้าง สำหรับการสอน”

เช่น “To instruct paramedics in first aid.

โดย “TRAIN” “เน้นที่การพัฒนาให้ได้ความเก่งกาจหรือพฤติกรรม ตามที่ต้องการ ด้วยการฝึกฝน มีวินัย และทำตามคำสั่ง”

เช่น “to train military recruits.”

และ “EDUCATE” “เน้นที่ การพัฒนา ในด้านเหตุผลและการใช้วิจารณญาณ ที่บ่อยครั้ง เกี่ยวข้องกับ การเตรียมการเพื่อให้บุคคลมีอาชีพหรือเพื่อการมีชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้น”

เช่น “to educate the young.”

(AHD) ให้คำพ้องเพิ่มจาก (WCD) คือ “School” “Discipline” และ “Drill”

โดย “SCHOOL” บ่อยครั้งแสดงนัย “กระบวนการ training ที่เข้มข้นตรากตรำ (arduous)”

‘He took young Deanie under his wing and schooled him in art of ambidextrous gunplay.’

และ “DISCIPLINE” ตามปกติ อ้างอิง “การสอนให้รู้จัก การควบคุม (control)”

โดยเฉพาะ การควบคุมตนเอง (self-control) เช่น

Disciplined myself to exercise every day.’

และ “DRILL” แสดงนัย “ของการให้การสอนหรือฝึกฝนอย่างเคร่งครัด (rigorous)” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการทำซ้ำๆ (repetition)

Drilled the students by having them recite the multiplication tables.’

และ AHD ให้คำอธิบาย แตกต่างจาก WCD นำเสนอเพื่อให้เปรียบเทียบ ดังนี้

ว่า “Instruct” บ่อยครั้ง ชี้แนะ ”เป็นการ training ใน “special field หรือ skill”

Instructed the undergraduates in music theory.’

ว่า “Train” ชี้แนะ ว่า “concentrate” ที่ความชำนาญเฉพาะเรื่อง โดยมุ่งที่จะให้ผู้เรียนมีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่นั้นได้ตามต้องการ

Train the vocational students to be computer technicians.’

ว่า “Educate” บ่อยครั้งแสดงนัย formal instruction” หากแต่เน้นพิเศษในการพัฒนาความสามารถที่มีอยู่แล้ว (แต่เกิด) ในตัวเอง (innate capabilities)


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 609678เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2016 18:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กรกฎาคม 2016 18:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี