160630-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Take


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Take

Dictionary.com รวบรวม ความหมายของ “TAKE” คำเดียวไว้ มากกว่าหนึ่งร้อย

และใช้ร่วมกับคำอื่น เป็นวลีและสำนวนได้อีกเกิน ยี่สิบ

(DPWE) ให้ความเห็นกับหลายๆคำที่ใช้ร่วมกับ “Take” ปรากฏอยู่ทั่วไป

ในการใช้ประจำวันว่า เป็นการใช้ไม่เป็นทางการ และไม่ถูกต้อง เช่น

วลี “Take and” (I took and hit him on the nose) เป็นการใช้แบบ ‘Illiteracy’

วลี “Take, for example,” ซึ่งเป็นการใช้ “take” โดยไม่จำเป็น ควรตัดออก

วลี “Take in” เมื่อใช้ให้หมายถึง “to attend” เช่น “We took in a show” เป็นการใช้ ไม่เป็นทางการ

วลี “Take on” ใช้ไม่เป็นทางการในความหมายของ การแสดงอารมณ์ เช่น

“Don’t take on so over the loss.”

วลี “Take sick” ใช้ไม่เป็นทางการ เพื่อให้หมายถึง “to become ill” เช่น

‘He took sick and nearly die.”

วลี “Take it easy” และ “Take care” เป็นสำนวนซ้ำซาก น่าเบื่อ ที่ใช้กันมากเกิน


(CCD) อธิบาย การใช้ “TAKE” ว่า เป็น กริยา ที่ใช้ทั่วไปมากที่สุดในหลากหลายแบบ

รูปอื่นๆ ของ “TAKE” คือ “Takes” “Taking” “Took” และ “Taken”

การใช้ “TAKE” ทั่วไปมากที่สุด คือ ร่วมกับ นาม ที่อ้างอิง ถึง การกระทำอย่างหนึ่ง

‘She took a shower.’

‘He liked taking long walks in the country.’

ถ้าคุณ “Take” บางสิ่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หมายถึง คุณ Carry” มันไปที่นั่น

‘Don’t forget to take your umbrella.’

‘He has to take the boxes to the office every morning.’

เมื่อบางคน ทำข้อสอบหรือการทดสอบเสร็จสมบูรณ์

คุณกล่าวว่า พวกเขา “Take” ข้อสอบหรือการทดสอบ นั้น

‘Have you taken your driving test yet?’

‘She took her degree last year.’

ถ้าหาก บางสิ่ง “Take” เวลาระยะหนึ่ง หมายถึง คุณต้องมีเวลาเท่านั้น เพื่อทำสิ่งนั้น

‘How long will it take?’

‘It may take them several weeks to get back.’

(CCD) อธิบาย การใช้ “TAKE” ในความหมายคล้าย “BRING” และ “FETCH”

เมื่อคุณ “Take” บางคนหรือบางสิ่ง ไปยังสถานที่หนึ่ง หมายถึง

คุณถือหรือขับรถพาเขาไปที่นั่น

โดยรูป past tense คือ “Took” และ Past participle คือ “Taken”

‘He took the children to school.’

ถ้าคุณ “Take” บางคนหรือบางสิ่ง ไปกับคุณเมื่อคุณไปยังสถานที่หนึ่ง

หมายถึง คุณมีสิ่งนั้นอยู่กับคุณ

‘She gave me some books to take home.’

‘Don’t forget to take your umbrella.’

ถ้าคุณ “Bring” บางคนหรือบางสิ่ง ไปกับคุณเมื่อมายังสถานที่หนึ่ง

หมายถึง คุณมีสิ่งนั้นอยู่กับคุณ

‘He would have to bring Judy with him.’

‘Please bring your calculator to every lesson.’

รูป past tense และ Past participle ของ “Bring” คือ “Brought”

‘My secretary brought my mail to the house.’

‘I’ve brought you a present.’

ถ้าคุณ ขอให้ บางคน “Bring” บางสิ่งมาให้คุณ

หมายถึง คุณขอให้เขาถือหรือเคลื่อนย้าย สิ่งนั้น ไปยังสถานที่ ที่คุณอยู่

‘Can you bring me some water?’

ถ้าคุณ “Fetch” บางสิ่ง หมายถึง คุณไปยังสถานที่ ที่สิ่งนั้นอยู่ และนำมันกลับมา

‘I went and fetched another glass.’

(CCD) อธิบาย การใช้ “TAKE” ในความหมายคล้าย “CARRY”

ตามปกติ ใช้ “Carry” และ “Take” เพื่อบอกว่า

บางคนได้เคลื่อนย้าย คนหรือของ สิ่งหนึ่ง จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

ถ้าหากสิ่งของ หรือคน นั้น มีน้ำหนักมาก ต้องใช้คำว่า “Carry”

‘He picked up his suitcase and carried it into the bedroom.’

‘My father carried us on his shoulders.’

‘She gave me some books to take home.’

คุณสามารถ กล่าวว่า เรือ รถไฟ หรือ รถบรรทุก “is carrying” สินค้าเฉพาะชนิดหนึ่ง

คล้ายกับที่คุณกล่าวว่า เครื่องบิน เรือ รถไฟ หรือรถโดยสาร “is carrying” passengers.

‘We passed tankers carrying crude oil.’

‘The aircraft was carrying 145 passengers and crew.’

สามารถใช้ “Take” ในลักษณะเดียวกันได้

ก็ต่อเมื่อ คุณบอกว่า บางคนหรือบางสิ่งนั้น กำลังถูกนำไปที่ใด เช่น

“The ship was taking crude oil to Rotterdam.”

‘This is the first of several aircraft to take British aid to the area.’

คุณสามารถกล่าวว่า ยานพาหนะขนาดเล็ก เช่น รถยนต์ “take” คุณไปบางแห่ง

‘The taxi took him back to the station.’

(CCD) อธิบาย การใช้ “TAKE” และ “Have”

โดยทั่วไป สามารถใช้ ทั้ง “TAKE” และ “Have” กับ นาม ให้เป็น กรรม

เพื่อแสดงให้เห็น ว่าบางคนได้กระทำการ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมหนึ่ง

เมื่อใช้ร่วมกับ นาม บางคำ

คุณสามารถใช้ “Take” หรือ “Have” เพื่อให้มีความหมายเดียวกัน

เช่น สามารถใช้ว่า “Have a look at this” หรือ “Take a look at this”

เช่นเดียวกัน

สามารถกล่าวว่า “We have our holidays in August”

หรือ “We take our holidays in August”

มีความแตกต่าง บ่อยครั้ง ในการใช้แบบ BrE และ UsE เช่น

BrE ใช้ว่า “He had a bath”

ขณะที่ UsE ใช้ว่า ‘He took a bath’

‘I’m going to have a bath.’

‘I took a bath, my second that day.’

เมื่อกล่าวถึงกิจกรรมบางอย่าง

UsE บ่อยครั้งใช้ “take” เช่น “He took a walk.” “She took a nap.”

ขณะที่ BrE ใช้ว่า “He went for a walk.” หรือ “She had a nap.”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 609426เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2016 17:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มิถุนายน 2016 17:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

Thank you.

It would take half a lifetime to write about 'take' from noun to verb and idiom...

;-)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี