"Creative & Innovation Workshop" รุ่นที่ 4 รพ.ชลบุรี สำหรับ Smart Leader

บรรยาย +ฝึกปฏิบัติ "Creative & Innovation Workshop " 1 วันเต็ม ด้วย IDEA Innovation Template ผู้เข้าอบรมคิดนวัตกรรมใหม่ในงานได้จริง ( รุ่น 4 รพ.ชลบุรี)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จินตวิศวองค์กรความเห็น (0)