จิตอาสา ทำความสะอาดหมู่บ้านห้วยแก้ว จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรมที่ทำ :

มีโครงการทำความสะอาดหมู่บ้าน ณ บ้านห้วยแก้ว โดยทางผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ หรือประกาศให้ทราบ และมีการจัดกลุ่มกันทำแต่ละซอย เพราะช่วงนั้นมันตรงกับช่วงโรคไข้เลือดออกระบาด เลยอาสาไปทำความสะอาดช่วยกับกลุ่มคนในหมู่บ้านด้วย โดยการกราดเก็บเผาขยะแต่ละซอย และการกราดคลองน้ำตามหน้าบ้านในแต่ละซอยโดยแบ่งช่วยๆกันทำให้สะอาด เพราะจะได้ไม่เป็นที่วางไข่ของยุงลาย เมื่อทำเสร็จทางผู้ใหญ่บ้านก็ทำอาหารมาเลี้ยงตอบแทนด้วย

สาเหตุ :

เพื่อให้หมู่บ้านหน้าอยู่ ดูสะอาด และลดการเกิดไข้เลือดออก

สถานที่ :

บ้านห้วยแก้ว ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสา ทำความสะอาดหมู่บ้านห้วยแก้ว จ.ร้อยเอ็ดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างครับ - จัดขึ้นนานหรือยัง

แต่ก็ชื่นชมนะครับ วิถีชุมชน ความสามัคคี การจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของคนต่างวัย หลากวัย