ประวัติหมู่บ้าน


ประวัติบ้านขามเรียง

ประวัติบ้านขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ในอดีตมีกลุ่มคนอพยพมาจากบ้านโคก บ้านแต้ บ้านชาดและบ้านข่อย อำเภอกลมลาไสย

จังหวัดกาฬาสินธุ์ กลุ่มคนแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคือ

1.นายหลาง ศรีละคร

2.นายอบมา แหล่งหล้า

3.นายบุญมา เหล่าสีหา

4.นายประสิทธิ์ บุญเรือง

5.นายด่อน วงษ์ช้าง

6.นายคำภู เนื่องไชยยศ

7.นายอ้วน ไชยผง

8.นายจูมพล

โดยมีนายจูมพลเป็นหัวน้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อน เมื่อมาอยู่จำนวนมากทางราชการจึงตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นปกครองให้ นายหลาง ศรีละคร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อปีประมาณ พ.ศ. 2339 อยู่ต่อมาจึงตั้งวัดซึ่งอยู่ทางที่ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เรียกชื่อว่า วัดโพธิ์ เพราะมีต้นโพธิ์ใหญ่ต้นหนึ่งเกิดอยู่ที่นั้นก่อนแล้ว โดยมีพระภิษุสอนเป็นเจ้าอาวาส ครั้นประมาณปี พ.ศ. 2360 ว่าเห็นตรงกันไม่เหมาะสมจึงย้ายวัดมาตั้งที่ใหม่จนเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยนายจูมพลเป็นผู้บริจาก แล้วก็ให้คนอื่นๆบริจากเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งมีเนื้อที่อยู่ปัจจุบันประมาณจำนวน 7 ไร่ 4 งาน 7ตารางวา เมื่อสร้างกุฏิ ศาลาเสร็จแล้ว จึงได้รับพระราชทานชื่อ สูงความสีมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 โบสถ์สมัยนั้นทำด้วยไม้แปรรูปทุกส่วน ใช้ขวานถากตะปูเพื่อเจาะรู ใช้ไม้ตอกแทนตะปู มัดด้วยเครือไม้หรือหวาย มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา (ชาวบ้านเรียกว่าดินขอ) ที่บั้นกระเบื้องดินเผาเรียกว่า “โนนดินขอ” อยู่ทุกวันนี้ ในสมัยพระภิกษุขอนเป็นเจ้าอาวาส ก็มีเจ้าอาวาสอื่นมาตามลำดับ ดังนี้ พระภิกษุเกตุ พระภิกษุใบ พระภิกษุเป้า พระภิกษุทา พระภิกษุพิมพ์ พระภิกษุสุด แต่ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาวัด เพียงรู้แค่ว่าได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามระเบียบของพระภิกษุและสามเณรเท่านั้น

เมื่อปี พ.ศ. 2479 มีพระสมุห์อ้วน จันทโร กลับมาจากกรุงเทพฯ ท่านได้นำพระพุทธรูป 2 องค์ ซึ่งหล่อด้วยทองคำมาเป็นพระประธานในโบสถ์ พร้อมระฆังใหญ่ 1 ใบ มอบให้เป็นสมบัติของวัดจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาเมื่อได้รับตำแหน่งเป็นอุปัชฌาในสมัยที่ตำบลขามเรียงยังไม่ได้แยกออกจากตำบลท่าขอนยางต่อมาพระสมุห์อ้วน จันทโร ได้ลาสิขาบทและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างลง และเมื้อมีคนมาอาศัยอยู่มากขึ้นทางราชการจึงตั้งผูใหญ่บ้านขึ้นปกครองเมื่อประมาณ พ.ศ. 2339 และในปี พ.ศ. 2515นายประสิทธิ์ บุญเรือง ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและขอแบ่งแยกหมู่บ้านออกจากตำบลท่าขอนยางเพื่อมาตั้งเป็นตำบลขามเรียงในปัจจุบัน

อ้างอิง:http://minigunbb.blogspot.com/p/blog-page.htm

หมายเลขบันทึก: 608732เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2016 14:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2016 14:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขามเรียน

ขามเรียง

ขามเทศ

...

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี