"ลานแปดเหลี่ยม" สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีบายศรีสู่ขวัญ...มมส.


ที่มาของภาพ http://picpost.postjung.com/265887.html

ณ ลานอัฐศิลป์ บริเวณลานแปดเหลี่ยม อาคาร A B C D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ


ที่มาของภาพ https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%...

เพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญและกำลังใจก่อนการใช้ชีวิตการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี


ที่มาของภาพ https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%...

และเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความภาคภูมิใจรักในสถาบัน ขบวนพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประกอบด้วยมีขบวนแห่ขันน้ำมนต์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นาดูน อันประกอบด้วยริ้วขบวนอันเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก


ที่มาของภาพ https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%...ที่มาของภาพ https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%...

ขบวนตราโรจนากร ขบวนธงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธงประจำรุ่น ขบวนพานบายศรีสู่ขวัญจากคณะทั้ง 20 คณะ มีการแสดง “ฟ้อนมอน้ำชี ศรีโรจนากร” การแสดง “ฟ้อนหางนกยูง” การแสดง “ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ” และการแสดง “ฟ้อนเส็งวาปี” โดยนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ จะมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี จากนั้นคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมผูกแขนรับขวัญน้องใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นการเสร็จพิธี


ที่มาของภาพ https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ของการรับน้อย ที่ร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวบนฐานวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ครับ