160619-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Supersede & supercede

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Supersede กริยา

(Dictionary.com สะกดคำอ่านว่า “soo-per-seed”)

(CALD) ให้ความหมาย กริยา “SUPERSEDE” คือ การเข้าแทนที่บางสิ่ง

โดย UsE ว่า เปลี่ยนแทนบางสิ่ง ที่เก่ากว่า หรือมีประสิทธิภาพด้อยกว่า หรือสำคัญน้อยกว่า

‘Wireless broadband could supersede satellite radio one day.’

‘The state law was superseded by the federal Family and Medical Leave Act.’

ส่วน BrE ว่า เปลี่ยนแทนบางสิ่ง โดยเฉพาะ ที่เก่ากว่า หรือเป็นแบบโบราณกว่า

‘Most of the old road has been superseded by the great interstate highways.’

Supercede กริยา ที่เป็นการสะกดผิดของ “Supersede” พบว่ามีมาแต่ศตวรรษที่ 16

เนื่องจากอิทธิพลจากคำอื่นที่สะกดด้วย “-cede” เช่น “intercede” และ “accede”

และยังถือว่า เป็นคำที่สะกด ไม่ถูกต้อง แต่มีการใช้ แม้ในงานเขียนหลายแห่ง


คำเกี่ยวข้องกับ “Supersede” จาก Dictionary.com เช่น

Abolish กริยา หมายถึง ‘do away (ขจัดออก) with’ หรือ ‘put an end to’

Cut out กริยา หมายถึง ‘excise’ หรือ ‘remove’

Discharge กริยา หมายถึง ‘dismiss from responsibility’

Dismiss กริยา หมายถึง ‘send away’ ‘remove’ ‘free’

Displace กริยา หมายถึง ‘remove from position of responsibility’

Follow กริยา หมายถึง ‘take the place of’

Override/overrule กริยา หมายถึง ‘cancel’ ‘reverse a decision’

Replace กริยา หมายถึง ‘take the place of’ หรือ ‘put in place of’

Substitute กริยา หมายถึง ‘interchange’ ‘exchange’

Subvert กริยา หมายถึง ‘rebel’ ‘destroy’

Succeed กริยา หมายถึง ‘come after’ ‘take the place of’

Supplant กริยา หมายถึง ‘displace’ ‘replace’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)