ผลการวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป "ก่อนใช้หลักสูตรใหม่" (๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<p “=”“>ขอลบบันทึกไปก่อนชั่วคราวครับ พิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า จิตอกุศลเกิดกับตนเอง ทำให้ต้องพิจารณาระงับไปก่อน </p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)