พระโกงอยู่เหนือกฎหมาย

สำหรับผม ไม่ถือว่าเป็นพระ

พระโกงอยู่เหนือกฎหมาย

ดัง ข่าวนี้ ซึ่งสำหรับผม ไม่ถือว่าเป็นพระ และที่มหาเถรสมาคมไม่ทำอะไร ก็ทำให้ผู้คน (รวมทั้งผม) เสื่อมศรัทธา

วิจารณ์ พานิช

๑๖ มิ.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สังคมไทย ไร้ กม ครับ คนโกง สามารถแฝงตัวได้ในกลุ่มชน

boon
IP: xxx.158.165.142
เขียนเมื่อ 

ยุคที่วัตถุเจริญถึงขีดสุด แต่สังคมเสื่อมลงอย่างสุดบรรยาย