กิจกรรมจิตอาสา จัดนิทรรศการ.การประชุมรัฐศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

การเข้าร่วมการประชุมรัฐศาสตร์นานาชาติวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ถือเป็นเกียรติของดิฉันอย่างยิ่งเพราะได้เชิญคณะอาจารย์สายงานวิชาการรัฐศาสตร์จากทั่วอาเซียน เพื่อมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือในระบบประชาธิปไตย ความซื่อสัตย์ของนักรัฐศาสตร์และให้ความรู้ต่างๆอีกมากมาย รวมทั้งได้เห็นความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานรัฐศาสตร์นานาชาติองค์ประกอบโดยรวมถือว่าเป็นการจัดงานต้อนรับชาวต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะมีการจัดทำซุ้มต่างๆนับ 10 ซุ้ม ไม่ว่าจะเป็น ซุ้มเครื่องครัวอีกสาน วัฒนธรรม อาหารอีสาน นวดแผนโบราณ เครื่องจักรสาน ผ้าไหมผ้าฝายของดีเมืองอีสาน และที่ขาดไม่ได้เลยคือซุ้มบายศรีถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน ที่หากเพื่อนบ้านหรือก่อนจะเข้าพธีกรรมต่างๆ จะต้องมีการบายศรีสู่ขวัญ

และดิฉันกับเพื่อนๆได้มีโอกาสและถือเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้จัดทำซุ้ม พิธีบายรีสู่ขวัญ เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และได้จัดทำพานด้วยใบตองอย่างประนีต ตกแต่งซุ้มและฉากหลังอย่างสวยงาม อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือการทำงานเพื่อส่วนรวมเสียสละเวลาของตนเองเพื่อที่จะได้จัดงานนิทรรศการให้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ

(ได้เรียนรู้จากกิจกรรม) ฝึกสมาธิในการจัดซุ้มอย่างประณีต รู้จักนิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบฝึกความอดทนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมนี้จัดเมื่อไหร่-สถานที่ที่ไหน
ภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้าง
และไดเรียนรู้ออะไรจากกิจกรรมนีบ้างครับ


ได้มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะ ^^ ขอบคุณมากค่ะ