Story telling กับ Tacit knowlege

Story telling กับ Tacit knowlege

วันนี้เป็นวันที่ยุ่งที่สุดเท่าที่ทำงานมา  ทุกคนที่ทำตำแหน่งนักบัญชีคงคิดเหมือนกับข้าพเจ้าเช่นกัน  เพราะเมื่อสิ้นเดือนทุกบริษัทต้องปิดบัญชี  สรุปยอดและทำรายงานต่าง ๆ   เมื่อกล่าวถึงการเขียน Blog ทุกคนคงจะนึกถึงคำ 2 คำคือ  Story telling  และ  Tacit knowlege  เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก   คำถามที่เกิดขึ้นคือ  2  คำนี้คืออะไร  สำคัญอย่างไร  และเกี่ยวข้องกันด้วยหรือ   ซึ่งข้าพเจ้าสรุปว่า Story  telling  คือ การบอกเล่าเรื่องราวโดยการบรรยายหรือบอกเล่าออกมาคล้ายเป็นไดอารี่โดยอาศัยรูปแบบของ Blog  ใน  GotoKnow.org ที่ทุกคนใช้กันอยู่นี่เอง   ส่วน Tacit  knowlege  คือ  ความรู้ที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนแต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากสมอง  ทักษะ ส่วนลึกของความคิดและไม่สามารถจับต้องได้   ดังนั้นหากเอา Story telling มาจับ Tacit knowlege  จะทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ออกมา โดยสามารถบอกเล่าและบรรยายในรูปแบบเฉพาะตัวของผู้เขียนนั่นเอง    นอกจากนี้ผู้เขียนยังสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวเอง  แนวคิด  และความรู้ที่ตนมีออกมาแบบไร้ขีดจำกัด  แต่ทั้งนี้ความรู้ที่ถ่ายทอดต้องอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่ดี และถือเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำข้อมูลที่ดีไปปฏิบัติ   

สิ่งสำคัญในการถ่ายทอดความรู้  ควรจะถ่ายทอดในสิ่งที่ดี  เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ผู้สนใจ  หากนำ Blog มาถ่ายทอดเน้นเรื่องส่วนตัวเหมือนการเขียนไดอารี่ทั่วไป  ยิ่งทำให้น่าเสียดายมาก   เมื่อทุกคนเห็ฯว่าการถ่ายทอด Tacit knowlege ด้วยอาศัย  Story  telling  เป็นรูปแบบการถ่ายทอดที่ง่าย  สะดวก  สิ่งใหม่ที่น่าสนใจ   ข้าพเจ้าจึงอยากชักชวนเพื่อนพ้องและผู้สนใจเข้ามาช่วยกันถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่  เพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้แก่ผู้ไม่รู้  ถือว่าท่านได้ช่วยชาติอีกทาง  เมื่อคนในประเทศมีความรู้  ก่อเกิดปัญญา  อนาคตของประเทศคงขีดเส้นได้ง่ายขึ้น  

สำหรับวันนี้ข้าพเจ้ามี  ลิงค์  ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ  Blog  มาให้ช่าว GotoKnow  เข้าไปศึกษากัน  คือ

www.insurancedefenseblog.net

www.jasmine.org.uk

www.blogger.com

www.kevinsites.net

www.cyberjournalist.net

www.blogit.com

www.rawstory.com

http://blogs.mit.edu

www.blogofdeath.com

www.powerlineblog.com/

www.joeventures.com

www.raggett.net

www.worldmagblog.com

www.amolsarva.com

www.amptoons.com

www.coyoteblog.com

www.orthodoxytoday.org/blog

www.blogforamerica.com

www.impossibilities.com/blog/

www.chinastockblog.com

www.australiablog.com

www.worldmagblog.com

www.scienceblog.com

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลิงค์ที่ให้มาทั้งหมดคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

แล้วโอกาสหน้ามีเรื่องดี ๆ มาให้ดู 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to learn KMความเห็น (0)