วันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ (24พฤษภาคม2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ครึ่งเช้า ทางโรงเรียนได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขึ้น โดยมีการพูดคุยของท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

วิชาชีพครู โดยท่ศานผู้อำนวยการวรทัศน์ บุญโคตร

ท่านผู้อำนวยการบอกว่า ครูคือวิชาชีพ เพราะมีจรรยาบรรณและมีใบประกอบวิชาชีพ คนเป็นครูจะต้องมีบุคลิกและพฤติกรรมที่เหมาะสม เกียรติของครูอยู่ที่การได้สั่งสอนคน แต่ครูจะต้องเป็นครูอยู่ 24 ชั่วดมง ครูจะต้องจัดการตัวเองให้ได้ ไม่อย่างงั้นจะไม่สามารถสอนเด็กได้ คนเป็นครูได้ทั้งกุศลแลพบารมี รวมทั้งเป็นที่ต้องการของเพศตรงข้าม

การมีส่วนร่วมและการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยรองวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียน

ในโรงเรียนอาจมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่การมีส่วนร่วมในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อยู่ในโรงเรียน เราอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไป เพราะก้อนหินก้อนเล็กๆก้อนนึง ก็สามารถทำให้เราหกล้มก็ได้ การอยู่ในองค์กรหนึ่งท่านรองฝ่ายกิจการนักเรียนได้ให้คำสอนดีๆไว้เป็นข้อเตือนใจ คือ "การรู้เห็นเป็นใจ"

"รู้" คือ รู้สถานะขององค์กร รู้ข้อมูลขององค์กร

"เห็น" คือ ต้องเห็นในสิ่งที่เขาเห็น

"เป็น" คือ ต้องเรียนรู้งานและทำให้เป็น

"ใจ" คือ ต้องมีใจในการทำงาน มีน้ำจิต น้ำใจ

นอกจากนีท่านยังได้บอกอีกว่า ในห้องเรียนหนึ่งๆครูต้องเป็นเสมือนหมอที่คอยวินัจฉัยนักเรียนแต่ละคน

เทคนิคการเป็นครูมืออาชีพ

- ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ควรมุ่งแต่ให้เด็กเกิดการเเข่งขันกัน แต่ควรมุ่งให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกันมากว่า

- การให้ความรู้มีค่ามากกว่าการให้ทรัพย์สิน

- คำว่าบังคับให้ทำ กับคำว่าอธิบายให้เด้กเข้าใจมันต่างกัน

- เวลาครูเห็นอะไรผิด อย่าเฉย เพราะคำว่าเฉยของครู จำทำให้เด็ก เฉย กับการทำแบบนั้นตลอดไป

- หากครูให้ความรู้ผิด เด็กจะจำไว้ตลอดไป

- ให้ตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ให้ดี เพราะถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง

พอกลับจากการปฐมนิเทศก็เข้าสู่บรรยาการศการเรียนการสอนเหมือนเดิม และตอนเย็นก็อยู่รอนักเรียนในห้องคนสุดท้ายกลับเหมือนเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)