เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559


28 พฤษภาคม 2559

เรียน ผู้บริหาร เพื่อนครูและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นวันเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณธรรมของจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายครอบครัวอบอุ่น ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธาน กศจ. เดิมคิดกันอำเภอละโรง ขยายมาเรื่อยจนถึงโรงเรียนสังกัด อบจ. และโรงเรียนเอกชน งบประมาณ อบจ.นนทบุรี สนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ และอื่น ๆ สพป.นนทบุรี เขต 1 รับผิดชอบค่าตอบแทนวิทยากร 2 ราย คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา วันนี้ประชุมครูทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1300 คน ผมขับรถไปเองแต่เช้าตรู่เพราะอาคารเอนกประสงค์ วัดบางบัวทอง อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่คนทั่วไปมักจะหลงว่าวัดนี้อยู่ตลาดบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ทั้งที่อยู่ใกล้ชุมชนบ้านท่าอิฐ ในอำเภอปากเกร็ด อาคารหลังนี้บิดาของนายก อบจ.นนทบุรี พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ สร้างให้ราคา 30 ล้านบาท เวลามีกิจกรรมของ อบจ.นนทบุรี จึงเลือกใช้อาคารนี้เสมอมา พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จากนั้นท่านองคมนตรีได้บรรยายถึง 10.30 น. ท่านปราโมทย์ โชติมงคล พูดต่อจนเที่ยง มีอาหารคาวหวานเลี้ยงผู้เข้าอบรมด้านล่างของอาคาร บ่ายเป็นทีมวิทยากรจากโรงเรียนที่ประสพความสำเร็จในจังหวัดราชบุรีมาร่วมอภิปราย 4 ท่าน เพื่อนครูอยู่กันแน่นเหนียวจนเลิกประชุม 16.00 น. บริเวณนี้ชาวบ้านจะเรียกว่าคลองขนมหวาน เพราะเขามีฝีมือเรื่องทำขนมไทย จนใครมีงานบวชงานแต่งต้องมาซื้อขนมถึงบ้านนี้ ทั้งอร่อยและราคาถูก นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลไม้เมืองนนทบุรีที่เหลืออยู่ไม่มาก วันนี้ร้านค้ายกมาบริการถึงบริเวณจัดอบรม จึงได้อุดหนุนตอนกลับไปตามสมควร

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 วันนี้อยู่ทำงานที่สำนักงานเขต เพราะมีงานเร่งด่วนเข้ามาหลายเรื่องทั้งงานในหน้าที่ ผอ.สพป. และ ศธจ. มีงานวินิจฉัยข้อกฎหมายอีกหลายเรื่องเข้ามาเกยตื้นอยู่ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ จนเจ้าหน้าที่การเงินต้องนำมาให้ช่วยต้ดสิน บัตรสนเท่ห์ที่ถูกส่งกลับมาจากจังหวัดและสพฐ. จากศูนย์ดำรงธรรมก็มี เป็นโรงเรียนสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 ,เขต 2 และ สพม. เขต 3 ต้องเรียกว่าหางานให้ศึกษาธิการจังหวัดทำ ผมก็ต้องส่งเรื่องกลับไปต้นสังกัดเขาดำเนินการ บ่ายรวบรวมทีมเดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานชุมนุนยุวกาชาดของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การเดินทางไปค่ายลูกเสือแห่งนี้ค่อนข้างไกลจากถนนมิตรภาพฝั่งขวาขาออกประมาณ 17 กม. แต่สองข้างทางร่มรื่นด้วยไม้ป่าและไม้ผล ค่ายลูกเสืออยู่บนเนินสวยงามใกล้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ไปก่อนเวลาจึงแวะทานข้าวที่ร้านอาหารขอบชล เพราะร้านอยู่ขอบอ่างเก็บน้ำจึงตั้งชื่อร้านให้เข้ากับภูมิประเทศ แต่ชื่อนี้ไม่ค่อยติดปากคน น่าจะขื่อร้านครัวริมบึง หรือครัวริมน้ำ จะได้จำง่าย สำหรับอาหารมีทั้งของป่าและปลาน้ำจืด ฝีมือระดับดีทีเดียว พิธีเปิดเริ่มประมาณ 1 ทุ่ม โดยศึกษาธิการภาค 1 นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์ มีการแสดง 2-3 ชุด ประมาณ 2 ทุ่มก็จบรายการ เดินทางกลับถึงนนทบุรีเกือบ 5 ทุ่ม

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ตื่นแต่มืดตามเคยถึงสำนักงานเขต 6 โมงเช้า รถรอแล้วเดินทางไปจังหวัดนครนายก ไปลงทางด่วนที่บางพูน ใช้เส้นทางรังสิต- นครนายก ยามเช้าการจราจรไม่ติดขัด ถึงสีดารีสอร์ท เวลา 08.30 น. ไปทานข้าวกับเจ้าของโครงการ ผอ.สนผ. สพฐ. ก่อนกลับมาประชุมเรื่องนักเรียนไร้สัญชาติ เขาจะประชุมจัดระบบกันถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำหรับผมขอเพียงวันนี้วันเดียว ประธานจึงให้สิทธิผมพูดก่อน จึ่งร่ายยาวถึงเนื้อหา อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก( Convention on the Rights of the Child) โดยเฉพาะในข้อ28

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธินี้บังเกิดผลตามลำดับและบนพื้นฐานของโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ

ก)จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับ ท่ีเด็กทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข)สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆรวมถึงการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน และดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เช่นการนำมาใช้ซึ่งการศึกษาแบบให้เปล่าและการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่จำเป็น

ค) ทำให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทุกคนบนพื้นฐานของความสามารถ โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม

ง) ทำให้ข้อมูลข่าวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เป็นท่ีแพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน

จ)ดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และลดอัตราการออกจาก โรงเรียนกลางคัน

2. รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ กำหนด ข้ึนในลักษณะท่ีสอดคล้อวกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับอนุสัญญานี้

3.รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนที่เก่ียวกับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเกื้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้หนังสือทั่วโลก และเอื้ออำนวยให้ได้รับความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่เก่ียวกับเรื่องน้ี ความต้องการของประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

แค่ข้อเดียวก็นำมาซึ่งการปฏิบัติอันเป็นภาระของประเทศทั้งด้านงบประมาณและทรัพยากรอื่น ภาคบ่ายได้เชิญปลัดอำเภอมาอธิบายถึงวิธีดำเนินการกับบุคคลไร้สัญชาติ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการดำเนินการกับประชากรในวัยเรียนสำหรับคนกลุ่มนี้ บ่ายเดินทางกลับถึงสำนักงานเขตเลิกงานพอดี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เช้าเข้าไปสำนักงาน สกสค. รับเอกสารรายงานการประชุม และติดต่องานที่เกี่ยวข้อง เที่ยงกลับเขต มีงานลงนามเอกสารวิทยฐานะ ว.13 ทั้งของเขต 1 เขต 2 และ สพม.3 ให้ต้องตรวจสอบก่อนเสนอ ประธาน กศจ.ลงนาม ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าปรับที่โรงเรียนไปทำสัญญาเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด มีข้อต้องวินิจฉัยว่าจะถือตามสัญญาหรือตามระเบียบ ต้องอธิบายว่าสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ และขอบเขตของอำนาจต้องจำกัดเฉพาะที่กำหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถใช้ดุลพินิจต่างไปจากข้อกำหนดนี้ได้ ฉะนั้น เมื่อสัญญามีข้อตกลงที่เกินเลยไปกว่าที่กฎหมายกำหนด การบังคับจึงทำได้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น จะมายีดเอาสัญญาเหนือกว่ากฎหมายไม่ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ สิทธิในการเบิกย่อมเกิดหลังจากได้รับอนุมัติ และเท่าที่กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดในการขออนุมัติ การเบิกโดยไม่ได้ขออนุมัติ หรือเบิกค่าใช้จ่ายต่างจากเงื่อนไขคำขออนุมัติย่อมกระทำไม่ได้ การจะอ้างเหตุผลความจำเป็น ต้องอ้างจนได้รับอนุมัติก่อนเดินทางหรืออย่างน้อยก่อนเบิกจ่าย ไม่ใช่มาชี้แจงตอนเบิกจ่าย อย่างนี้ต้องเรียกว่าสมัครใจเข้ารับความเสี่ยงนั้นเอง กรณีอาจร้ายแรงถึงขั้นขาดราชการ จึงพึงระมัดระวังสังวรไว้ให้มาก เรื่องส่งมอบงานโรงเรียนเอกชนอาขีวศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกำลังจัดทำเอกสารหลักฐานสำหรับส่งมอบ ถือว่าเป็นภาระที่ออกไปทำให้ตัวเบาขึ้น แต่จะช่วยดูแลในระยะแรกตามสมควร เย็นนัดเลขานุการ นางสาววิภาวรรณ พึ่งโยธิน จาก สพป.ปทุมธานี เขต 1 มากินข้าวที่ร้านอาหารครัวสะตอ เซ็นทรัลเวสเกต ในโอกาสที่เขาลาออกจากราชการ ดูแลกันมา 5-6 ปี ก็ใจหายเหมือนกัน มีแมวกับหมูมาร่วมโต๊ะด้วย

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ถนนรัตนาธิเบศร์ยามเช้ารถติดเป็นปกติ ค่อย ๆ ขยับ ใช้เวลาอย่างเร็ว 30 นาที อย่างช้าเคยเกินชั่วโมงจากหน้าเซ็นทรัลถึงศูนย์ราชการ เคยหนีเข้าทางลัดพบว่า ทั้งไกลกว่าและติดเหมือนกัน เช้าน้ดหมายประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมารับมอบงานโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขาตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถลงนามในเอกสารส่งมอบและรับมอบได้ทันที กลับไปเซ็นแฟ้มงานต่าง ๆ ที่หลั่งไหลมาไม่สิ้นสุด เที่ยงก็กินข้าวแกงแกะที่ห้อง บ่ายจัดการกับแฟ้มจนหมด เย็นไปประชุม ครู ก. ที่ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 มีทีมงานที่อบรมมาด้วยกันที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ท่านรอง ผวจ ปลัดจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บังคับการกรมทหาร เป็นการวางแผนจัดอบรมครู ข. ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 แบ่งเนื้อหากันพูด ผมต้องหามวยแทน เพราะติดราชการประชุม IMC 2016 ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา เย็นกลุ่มเพื่อนที่เรียนระดับมัธยมศึกษามาด้วยกันนัดกินข้าวที่โรงแรมนนทบุรีพาเลซ มากันเพียง 4-5 คน ล้วนทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล อาทิ กรมป่าไม้ อัยการ ผอ.รร. ปลัดอำเภอ ห้องอาหารโรงแรมนี้มาหลายครั้งกับทีมนี้ เพราะเขาชอบร้องเพลง เครื่องเสียงดี เพียงแต่ต้องผลัดกันฟังผลัดกันร้องกับโต๊ะอื่นด้วย ก็หลากหลายดี คนยิ่งอายุมากลีลาการร้องเพลงน่าประทับใจทั้งเนื้อร้อง ทำนอง และเสียง นั่งคุยกันจน 5 ทุ่มแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด มีคนรู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนครู ผู้บริหารทุกสังกัด จึงต้องระมัดระวังตัวในความเป็นอยู่มากกว่าเดิม เดี๋ยวจะทำให้เสียชื่อมาถึงส่วนรวมได้

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตถืันที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 607399เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2016 13:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2016 15:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี