160522-4 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Statue & stature & statute

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Statue & stature & statute

คำอธิบายจาก (DPWE)

Statue นาม ออกเสียง “STACH’oo” หมายถึง

ประติมากรรม รูปปั้น หรือรูปหล่อ

‘A statue of Nelson stands at the top of Nelson’s Column.’

Stature นาม ใช้เป็นทางการ ออกเสียง “STACH’uhr” หมายถึง

ความสูงของบุคคล หรือสถานะภาพ ความสำคัญและความนับถือที่บุคคลมีอยู่เนื่องจากความสามารถหรือผลงาน

‘The orchestra has grown in stature.’

‘A woman of short stature.’

Statute นาม ออกเสียง “STACH’oot” หมายถึง

กฎหมาย ที่เขียนไว้เป็นทางการ หรือ กฎระเบียบเป็นทางการขององค์กรหรือสถาบันหนึ่ง

‘Under the statutes of the university they had no power to dismiss him.’

‘The wording of the statute is ambiguous.


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)