160521-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Standard


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(CALD) อธิบาย ความหมาย ‘standard’

ใช้ใน UK เป็น นาม ในความหมาย ‘quality/usual/flag’

ใช้ใน UK เป็น adj. ในความหมาย ‘standard’

ใช้ใน US เป็น นาม ในความหมาย ‘level of quality/car/flag’

ใช้ใน US เป็น Adj. ในความหมาย ‘standard (usual)

ใช้ ‘standard’ ใน UK เป็น นาม ในความหมาย ‘quality’ = ระดับคุณภาพ

‘This essay is not of an acceptable standard.’

‘This piece of work is below standard. (is not up to standard.)

ในรูปพหูพจน์ ‘standards’ หมายถึง กฎของศีลธรรมที่ควรปฏิบัติตาม

‘Most people agree that there are standards (of behavior) that need to be upheld.’

‘The standard of care at our local hospital is excellent.’

ใช้ ‘standard’ ใน UK เป็น นาม ในความหมาย ‘usual’ ปกติเป็นเอกพจน์

หมายถึง แบบแผนหรือแบบอย่างอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

‘This program is an industry standard for computers.’

หรือ บทเพลงหรือเพลงส่วนหนึ่งที่เคยเป็นที่นิยมและนำเสนอเป็นเวลานาน

ใช้ ‘standard’ ใน UK เป็น นาม ในความหมาย ‘flag’ หมายถึง

ธงแบบแถบแคบและยาว มีชายธงตัดเฉียงเป็นสองแฉก

‘The royal standard

ใช้ ‘standard’ ใน UK เป็น adj. ในความหมาย

เป็นสิ่งปกติแทนที่จะเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อคิดถึงว่าเป็นสิ่งถูกต้องหรือยอมรับได้

‘White is the standard colour for this model of refrigerator.’

‘These are standard procedures for handling radioactive waste.’

‘Your new TV comes with a two year guarantee as standard.’

หรือ ภาษาที่ใช้บรรยายว่า ‘standard’ เป็นรูปแบบของภาษานั้น ที่ถือว่ายอมรับได้

และถูกต้องโดยผู้ใช้ภาษาที่มีความรู้อย่างดีที่สุด

‘Most announcers on the BBC speak standard English.’

“In standard American, ‘gotten’ is used as a past participle of ‘get.’”

หรือใช้ นำหน้านาม หมายถึง หนังสือหรือนักเขียนที่เป็น ‘standard’

คือหนังสือที่มีคนอ่านทั่วไปมากที่สุดเพื่อหาข้อมูลในเรื่องเฉพาะอย่าง

‘Her book is still a standard text in archeology, even though it was written more than 20 years ago.’

ใช้ ‘standard’ใน US เป็น นาม ในความหมาย ระดับของคุณภาพ หมายถึง

บางสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบหรือวัด กับสิ่งอื่น ที่เป็นแบบเดียวกัน หรือระดับของคุณภาพที่คาดหวัง

‘That’s not their usual standard of service.’

‘The new standard will allow data to be sent over telephone wires at higher speeds.’

หรือความหมายเกี่ยวกับเพลงอันเป็นที่นิยมทั่วไปเป็นเวลานานและนักดนตรีชอบนำมาเล่น

หรือ ในความหมายเกี่ยวกับ ‘flag’ หมายถึง

ธง ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของ บุคคล กลุ่ม หรือ องค์กร

‘Pete carried the troop’s standard in the parade.’

ใช้ ‘standard’ ใน US เป็น adj. ในความหมาย ‘usual’ หมายถึง

ที่เป็นปกติหรือคาดหวังไว้ ไม่เกี่ยวกับบางสิ่งที่พิเศษหรือเหนือกว่า

‘A standard contract.’

‘The car came with air conditioner and tape player as standard equipment.’

หรือ หน่วยที่เป็น มาตรฐานในการวัด ซึ่งเป็นวิธีการวัดบางสิ่งที่เป็นแบบคล้ายๆกัน อันเป็นที่ยอมรับ


(KEMD) ให้คำแปล 'standard' – นาม = “มาตรฐาน”

หมายถึง บางสิ่งที่ใช้เป็นพื้นฐานของการวัด

‘The kilogram is the international standard of weight.

หรือ พื้นฐานสำหรับใช้ตัดสินคุณภาพ หรือ ระดับความดีเลิศที่มุ่งหวัง หรือต้องการ หรือทำได้สำเร็จ

‘You can’t judge an amateur artist’s work by the same standards as you would judge that of a trained artist.’

‘His performance did not reach the required standard.’

หมายถึง “ธงประจำกอง” หรือรูปแกะสลัก เช่นที่ใช้ติดไว้ที่ปลายท่อนไม้และถือนำหน้ากองทหารเข้าสู่การสู้รบ

ให้คำแปล 'standard' – adj. = “ที่เป็นมาตรฐาน” หมายถึง

เป็นที่ยอมรับว่าเป็นปกติหรือธรรมดา

‘The Post Office likes the public to us a standard size of envelope.

ให้คำแปล 'standardize' (US) หรือ ‘standardise’ (UK) – กริยา= “ทำให้ได้มาตรฐาน”

ปัจจุบัน ใน UK ส่วนใหญ่ ใช้การสะกดแบบ US


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 606933เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2016 00:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤษภาคม 2016 00:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

More often 'standard' is just an expression -- to assure people -- of some quality. No exact meaning even in ISO... specifications are not 'standards' ;-)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี