เสวนาปัญหาท้องถิ่น "บทบาท สตง./ปปช. กับการตรวจสอบ อปท

ขอเชิญรับชมรายการ “วันนี้ประเทศไทย"

กับการเสวนาปัญหาท้องถิ่น "บทบาท สตง./ปปช. กับการตรวจสอบ อปท.

โดย นายวิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

และ ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีต คณะกรรมการ ปปช.

คลิกชมเทปที่ 1

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ณ.โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี วันที่ 13 พค.2559

ออกอากาศ เทปที่ 1...วันอังคารที่ 17 พค.2559 เวลา 22.00–23.00 น. และวันอาทิตย์ที 22 พค. 2559 เวลา 20.00–21.00 น.

ออกอากาศ เทปที่ 2...วันอังคารที่ 24 พค.2559 เวลา 22.00–23.00 น. และวันอาทิตย์ที 29 พค. 2559 เวลา 20.00–21.00 น.

สถานีโทรทัศน์ออกอากาศดาวเทียมสุวรรณภูมิ และสถานีวิทยุ FM 92.25 MHz

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม



ความเห็น (0)