ปลาพาเพลิน                  ปลาสวยงามมีมากมายหลายชนิด  ได้แก่           1. ชนิดออกลูกเป็นตัว           2. ชนิดออกลูกเป็นไข่           3. ชนิดก่อหวอด

           4. ชนิดปลาเก็บขยะ