CADL_KM-GE_๕๙-๐๓ : จะเขียน BP เกี่ยวกับอะไร?


วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ หลังประชุมบุคลากร การสนทนากับหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ทราบความก้าวหน้าของการทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ว่า ตอนนี้ส่วนหนึ่งได้ส่งเล่มคู่มือมายังหัวหน้าสำนักงานแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะครบกำหนดส่งในวันที่ ๒๓ พ.ค. นี้ จึงสรุปว่า ขั้นตอนต่อจากนี้คือ จะคุยกับหัวหน้าสำนักฯ แล้วช่วยกันร่างข้อความเห็นเพื่อปรับปรุงการเขียน (ถ้ามี) แล้วทำ KM แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี หรือ BP ที่พบต่อไป เมื่อวานนี้ (๑๒ พ.ค. ๕๙) ได้สนทนากับหัวหน้าสำนักฯ เรื่องนี้แล้ว และขอคู่มือปฏิบัติงานฯ ที่ส่งมาแล้วทั้งหมดมาดู จึงได้รู้ว่า สิ่งที่เราต้องคุยให้เข้าใจคือ "จะเขียน BP เกี่ยวกับ อะไร?"

ผมตอบคำถามนี้กับ หัวหน้าสำนักฯ ว่า ในการทำ KM ของ GE ปีนี้ เราควรเขียน BP ๓ ระดับ ได้แก่

  • BP การส่งเสริมให้บุคลากรเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน BP นี้จะบอกแนวปฏิบัติว่า ถ้าหน่วยงานอื่นจะส่งเสริมให้บุคลากรทำคู่มือฯ จะเริ่มอย่างไร ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอย่างไร เชิญใครมา ใช้เวลากี่วัน จัดทำแผนอยางไร ติดตาม ตรวจแก้ ปรับปรุงอย่างไร ฯลฯ
  • BP การทำคู่มือฯ ของบุคลากร BP นี้อาจจะมีได้หลายคน สำนักฯ จะต้องคัดเลือกคู่มือฯ ที่เขียนได้ดี ทำได้ดี จนสามารถเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรอื่นได้ แล้วดำเนินการถอดบทเรียนการเขียนคู่มือของบุคลากรท่านนั้นๆ ว่า ทำอย่างไร ศึกษาอย่างไร เขียนอย่างไร แบ่งเวลาอย่างไร มีเทคนิคการเขียนอย่างไร เป็นต้น
  • BP การปฏิบัติงาน BP นี้ จะบอกแนวปฏิบัติที่ได้ผล สำหรับคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบเดียวกับคู่มือ ผู้ที่มี BP การปฏิบัติงานดีเด่น อาจไม่ได้เป็นเจ้าของคู่มือฯ ที่ดีที่สุด แต่น่าจะเป็นบุคลากรดีเด่นในอดีตหรือไม่ก็ในอนาคต

คู่มือที่ดี คู่มือที่เป็น BP จะเป็นอย่างไร จะนำบอกเล่าต่อไปในบันทึกหน้าครับ


คำสำคัญ (Tags): #bp#KM-GE
หมายเลขบันทึก: 606352เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2016 07:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 พฤษภาคม 2016 07:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี