หลักสูตร การบริหารจัดการสมัยใหม่เชิงบูรณาการ สำหรับผู้บริหารระดับต้น EGAT

วันที่ 11 พ.ค.59 รับเชิญไปบรรยายให้กับ ผู้บริหารระดับต้น ของกลุ่มโรงไฟฟ้า EGAT เป็นที่สนุกสนานกันมาก

นอกจากเนื้อหาด้านการบริหาร ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงของ "คลื่นลูกที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม I 4.0 (Industry 4.0) และการเปลี่ยนแปลงของดิจิตอล" ทำให้ผู้บริหารต้องปรับตัว

การมีทักษะการคิดจะมีความสำคัญ จึงได้ บรรรยายให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และการพัฒนาให้เกิดทักษะการคิดนวัตกรรม และ การคิดเขิงกลยุทธ (ฝึกปฏิบัติ) พร้อมทั้งการทดลองทำ โมเดลธุรกิจ (Business Model) สรุปท้ายด้วย ปรัชญาแห่งความเป็นผู้นำ

พร้อมกับเล่าประสบการณ์ในการที่ได้คลุกคลีกับธุรกิจชั้นนำหลาย ๆ แห่งและคัวอย่างบรรษัทระดับโลกในด้านการจัดการและการมีนวัตกรรมใหม่ ๆ

โดยตลอดการบรรยาย ได้สอดแทรก การดูแลลูกน้อง การพัฒนา และการหาทีมที่ครบทั้ง A-to-F Model (มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังครับ)(กิจกรรม การจัดทำโมเดลธุรกิจ)

(ภาพนี้ การฝึกปฏิบัติ เรื่องทักษะการคิด เกี่ยวกับไอเดียสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมการนำเสนอ)

(กิจกรรม ทักษะการคิดเรื่อง ไอเดียสร้างสรรค์และนวัตกรรม)

ตัวอย่างเอกสารบรรยายบางส่วนครับ เอกสารบรรยาย การบริหารจัดการสมัยใหม่เชิงบูรณาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)