160501-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Special & especial / specially & especially


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Special & especial & specially & especially

(CED) อธิบายว่า ทั้ง 'especial' และ 'especially' มีการใช้ที่จำกัด มากกว่า 'special' และ ' specially'

(CED) อธิบายว่า เลือกที่จะใช้ 'special' มากกว่า 'especial'

ในความหมายของการเป็นสิ่งที่ผิดจากธรรมดา (out of the ordinary ) เช่น

'a special lesson' 'he has been specially trained'

ยังสามารถใช้ 'special' ในการอ้างอิงถึงบางสิ่งว่า มีไว้เพื่อใช้ในจุดประสงค์พิเศษ

'The word was specially underlined for you.'

สามารถเลือกที่จะใช้ 'special' หรือ 'especial' ก็ได้

เมื่อใช้อ้างอิงถึง แนวความคิดที่โดดเด่นหรือเป็นการเฉพาะบุคคล

He is my especial (หรือ special) friend.'

'He is especially (หรือ specially) good at his job.'

ในการใช้ ไม่เป็นทางการ ปกติมักเลือกใช้ 'special' กับเนื้อหาทุกชนิด


(WCD) อธิบายว่า ใน US ใช้ 'special' เป็น adj. ทั่วไปอย่างกว้างขวางมากกว่า 'especial'

ในทุกความหมาย ในประโยคเช่น

'He will be of special help, if you can't understand the charts.'

ในทางกลับกัน เป็นความจริงที่ adv. “especially”

มีการใช้ทั่วไปที่ US อย่างกว้างขวางมากกว่า ในประโยคเช่น

'He will be of great help, especially if you can't understand the charts.'

หากแต่การใช้ 'specially' ถือเป็นแบบสำนวนโวหาร (idiomatic)

เมื่อใช้ในความหมายของ specifically” (เจาะจงโดยเฉพาะ) เช่น

'The machine was specially designed for a left-handed operator.'


(WW) อธิบาย มี การทับซ้อนอยู่บ้าง ในการใช้ 'especially' และ 'specially'

ความหมาย กว้างที่สุดของทั้งสองคำคือ 'particularly'

การจะเลือกใช้คำใด ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับกิจการเฉพาะที่จะใช้

มากกว่าจะพิจารณาที่ความแตกต่างของความหมาย

ตัวอย่างการใช้ ที่ถูกต้องทั้งหมดโดยไม่มีคำใดถูกต้องมากกว่า เช่น

“Written especially for Jonathan” กับ “Written specially for Jonathan”

การใช้ ' specially' แทน 'especially' ในประโยค เช่น

“He despised them all, especially Sylvester.”

ที่มักพบในการใช้ ไม่เป็นทางการนั้น ไม่ควรใช้ในการเขียน

และการใช้ที่ถือว่าผิดปกติเมื่อใช้ 'especially' แทน 'specially'ในประโยคเช่น

“The car was specially made for the occasion'

โดยรวมพบว่า มีการใช้ especially”บ่อยครั้งกว่า “ specially” ถึงยี่สิบเท่า

ตามปรากฎในคลังข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษของ OXFORD


(CALD) อธิบายการใช้ 'especially' เป็น

คำเตือนว่า ต้องไม่ใช้เป็นคำเริ่มต้นประโยค

เมื่อเป็นการอ้างอิงถึง ประธาน ของประโยค ให้ใช้ทันทีตามหลัง ประธาน เช่น

I especially enjoyed the boat trip on the Thames.”

หรือให้ใช้ขึ้นต้นประโยคแทนด้วย “ In particular” เช่น

In particular, I enjoyed the boat trip on the Thames.”


(CCD) อธิบายการใช้ 'especially' และ 'specially'

ใช้ 'especially' เพื่อแสดงว่า สิ่งที่กำลังพูดถึงนั้น

ใช้ได้กับสิ่งหรือสถานการณ์หนึ่ง มากกว่า กับสิ่งหรือสถานการณ์อื่นๆ

'He was kind to his staff, especially those who were sick or in trouble.'

'Double ovens are a good idea, especially if you are cooking several meals at once.'

เมื่อใดที่ 'especially' เกี่ยวพันกับประธานของประโยค ให้จัดวางติดกันตามหลังประธานนั้น

'Young babies, especially, are vulnerable to colds.'

ยังสามารถใช้ 'especially' นำหน้า adj. เพื่อเน้นในด้านคุณลักษณะหรือคุณภาพ

'I found her laugh especially annoying.'

ใช้ 'specially' เพื่อบอกว่า ได้ทำบางสิ่งแล้ว หรือทำเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

'They'd come down specially to see me.'

'She wore a specially designed costume.'

'The school is specially for children whose schooling has been disrupted by illness.'


(KEMD)

ให้คำแปล 'special' -adj. = พิเศษ” เช่น 'a special friend.' 'a special occasion.'

หรือ ที่จัดเตรียม เช่น 'a special messenger' 'a special tool for drilling'

ให้คำแปล 'special'-noun = สิ่งที่พิเศษ” เช่น '

There's a special ( หมายถึงรถไฟ) due through here at 5.20.'

ให้คำแปล 'specially'- adv. = “เป็นพิเศษ” เช่น

'I picked these flowers specially for you.'

'A splendid cake, specially made for the occasion.'

หรือ “ อย่างพิเศษ” เช่น

'He's a nice child, but not specially clever.'

ให้คำแปล 'especial' -adj. = โดยเจาะจง” เช่น '

You must treat this with especial care.'

ให้คำแปล 'especially' - adv. = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง” เช่น

'These insects are quite common, especially' in hot countries.'


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 605755เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2016 14:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 พฤษภาคม 2016 14:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี