เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2559

26 เมษายน 2559

เรียน ผู้บริหาร เพื่อนครูและผู้อ่านที่รัทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เช้าเข้าไปสำนักงาน สกสค.เพื่อรับร่างระเบียบวาระการประชุม ชพค.มาศึกษา หลังจากกำหนดมาตรการถอนรายชื่อสมาชิกที่ขาดส่งเกิน 3 เดือนออกจากสมาชิกภาพ ปรากฎว่ามียอดการจ่ายเงิน ชพค.และชพส.เพิ่มขึ้น สมาชิกที่ออกไปแล้วก็ทยอยยื่นคำร้องขอกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ในกรรมการบริหารเองยังมีความเห็นเป็น 2 ทาง ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเราได้ทดรองจ่ายเงินแทนสมาชิกเหล่านี้ไปมาก ถ้าเขากลับมาก็จะจ่ายค่างวดย้อนหลังไปทำให้รายจ่ายส่วนนั้นได้รับการชดเชย อีกฝ่ายหนึ่งกลับเห็นว่า สมาชิกเหล่านี้ขาดวินัยและความรับผิดชอบกลับเข้ามาเพื่อหวังเงิน ชพค.เกือบล้านบาท ก็ต้องแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์อันแท้จริงของกิจการ ชพค. สาย ๆ เข้าทำงานที่เขต มีแฟ้มงานต่าง ๆ ทยอยมาให้ลงนามตามสมควร ถามหารายงานการประชุม กศจ. ยังไม่แล้วเสร็จ การดำเนินการตามมติที่ต้องให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม ในฐานะ ประธาน กศจ. จึงต้องหยุดรอไปด้วย งานต่าง ๆ ค่อย ๆ ชลอความเร็วลง และหากยังกำหนดกลไกที่ชัดเจนจากส่วนกลางไม่ได้ จะจอดสนิทในที่สุด

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ตื่นเช้าขึ้นมาอุณหภูมิขึ้น 29 องศาเซนเซียสแล้ว สายหน่อยก็เลย 35 องศา นับเป็นปีที่ร้อนแรงที่สุดเท่าที่พบมา ถึงสำนักงานแต่เช้าลองเครื่องวัดความดันโลหิตและการเต้นหัวใจหน้ากลุ่มอำนวยการ พบว่าความดันอยู่ที่ 117 / 78 การเต้นหัวใจ 105 ครั้ง/นาที ยังบอกว่าปกติ ขึ้นห้องทำงานนั่งลงชื่อในแฟ้มงานต่าง ๆ จน 10 นาฬิกา เป็นประธานการประชุมเรื่องการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น Best Practice ในกลุ่มคลัสเตอร์ที่ 1 เฉพาะ สพป. 8 เขต ด้วยกัน เพื่อซักซ้อมกติกา และประสานการตรวจให้เกิดความเรียบร้อย เที่ยงเลี้ยงข้าวกลางวันที่สโมสร บ่ายนั่งทำงานชั้นล่าง มีย่าของเด็กหญิงแป้งมาติดตามผลการร้องเรียนเรื่องครูกลั่นแกล้งและลงโทษ รับปากว่าจะจัดการให้ภายใน 10 พฤษภาคม 2559 หนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีให้เก็บไว้ก่อน คุณย่าอายุ 70 ปีกว่า เล่าว่า จบบัญชีบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบเนติบัณฑิตไทย เท่าที่ฟังเบื้องต้นข้อร้องเรียนฟังขึ้นบางส่วน จึงประทับรับฟ้องไว้ดำเนินการต่อไป

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ออกจากบ้านแต่เช้าข้ามสะพานพระนั่งเกล้าตัวเดิม ไปกลับรถไปโรงแรมนนทบุรีพาเลซ ผ่านโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขึ้นไปชั้น 8 เป็นห้องประชุมผู้บริหารโรงเรียน รอง ผอ.รร. และเจ้าหน้าที่การเงิน ทยอยกันมาจนเต็มทักที่นั่ง เป็นการประชุมเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุที่ใช้หลักธรรมาภิบาล เช้าเชิญ ผอ.สตง.จ.ยโสธร มาบรรยาย เพราะปัจจุบันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการออกตรวจติดตามแบบสุ่มในสถานศึกษาและติดตามจากหนังสือร้องเรียน เท่าที่ตรวจสอบภายในของเขตออกตรวจติดตามเบื้องต้นพบว่า ทุกโรงเรียนมีข้อบกพร่องจากเล็กน้อยไปจนถึงประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและส่อเจตนาทุจริต บางโรงเรียนกำหนดเอาครูที่ด้อยประสบการณ์ตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ เวลาดำเนินการก็ทำตามใบสั่งของ ผอ.รร. บางโรงเรียนใช้เงินเกินโครงการไปหลายเท่าตัว เรียกว่าใช้เงินตามอำเภอใจของผู้บริหาร หลายโรงเรียนจ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ มีอีกหลายเรื่องหลายราว ในกรณีอย่างนี้จะต้องถูกติดตามตรวจสอบจากเขตให้เข้มงวดยิ่งขึ้น การได้ฟังจาก สตง.โดยตรงหวังว่าจะได้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบมากขึ้นกรณีคนไม่รู้ ส่วนกรณีเจตนาทุจริตจะได้กลับตัวกลับใจเสียใหม่หากหวังจะอยู่ในราชการจนเกษียณ บ่ายเชิญ คุณอุทิศ บัวศรี ผช.เลขาธิการ ปปช.มาบรรยายเพราะ ปปช.มีกฎหมายพิเศษที่สามารถลงดาบข้าราชการทุจริตแม้ต้นสังกัดต้องปฏิบัติตามมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หลังเปิดอบรมเดินทางไปสำนักงาน สกสค. เพื่อประชุมกรรมการ ช.พ.ค.ก็คุยวางแผนการแก้ไขระเบียบ การติดตามสมาชิกที่ขาดส่ง การกำหนดมาตรการกับสมาชิกที่ขาดส่ง และการรับกลับมาเป็นสมาชิกใหม่ จนเที่ยงกลับมานั่งฟังต่อที่โรงแรมนนทบุรีพาเลซ ผู้เข้าประชุมลดลงกว่าภาคเช้าบ้าง เป็นเรื่องของคนที่ขาดความรับผิดชอบส่วนน้อย โอกาสดีไม่มาเคาะประตูสองหน การให้โอกาสคนเป็นเรื่องดีมาก แต่ไม่ควรมีถึงครั้งที่สาม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เช้าเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นทางด่วนไปต่อถนนปทุมธานี-เจ้าปลุก เพื่อประชุมร่วมกับศึกษาธิการภาค 1 ที่โรงแรมริเวอร์วิว มี ผอ.เขตจากนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยาและสระบุรี กศน.จังหวัด ประธานเอกชนจังหวัดเข้าประชุมด้วย เนื้อหาก็เน้นไปที่คำสั่ง คสช.ที่ 10และ 11 หลังท่านศึกษาธิการภาค 1 บรรยายจบให้แต่ละจังหวัดเล่าบรรยากาศการประชุม กศจ.นัดแรก บางจังหวัดน่าห่วง จะทะเลาะกันเองให้ชาวบ้านดูเสียแล้ว ผมถือโอกาสนี้ขายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองว่า แม้ตามคำสั่ง กศจ.เหมือนมีอำนาจมาก แต่ในสายตาของกฎหมายแล้วเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการออกคำสั่งทางปกครอง หลายเรื่องเป็นเพียงผู้เตรียมการออกคำสั่ง มติจึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง ต่อเมื่อผู้มีอำนาจนำมติไปออกคำสั่งทางปกครองกระบวนการออกคำสั่งทางปกครองจึงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง คือ ผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งเรื่องนั้น แต่ก็มีหลายเรื่องที่มติ กศจ.เป็นคำสั่งทางปกครอง เช่น ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย มติลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นต้น จึงต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป พักกลางวันทานข้าวที่โรงแรม เคยพาผู้บริหารโรงเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1 มาประชุมที่นี่ อาหารมีหลายประเภทให้เลือกได้ อิ่มแล้วเดินทางกลับเพราะบ่ายประชุมโรงเรียนคุณธรรมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นัดโรงเรียนในโครงการมาคุยกันที่ห้องรับรองของ ผวจ.มีนายก อบจ.นนทบุรีเข้าร่วมด้วย นัดหมายจะไปดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จที่จังหวัดพิจิตร นอกจากนั้นจะมีการอบรมขับเคลื่อนโครงการในปลายเดือนพฤษภาคม 2559 โดยจะเชิญองคมนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย มาเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 แสงแดดยังร้อนแรง วันนี้เช้าเข้า สกสค. และคุรุสภา ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจนสาย ๆ เดินทางกลับมาแวะทานข้าวกลางวันที่ร้านข้าวแกงถนนเลี่ยงเมือง บ่ายทำงานเอกสารต่าง ๆ พยายามเร่งรายงานการประชุม กศจ. แต่ดูจะคลอดยาก เพราะวาระมาก และประสบการณ์เดิมเจ้าหน้าที่จดแบบสั้น เนื้อหาที่สำคัญมักถูกอ้างอิงหมายเลขเอกสารเหมือนตอนเสนอเข้าวาระ ต้องให้ประบใหม่เป็นเอาผลมติที่ประชุมมาลงไว้ในรายงานการประชุมให้หมด เช่น เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ใครก็เอามาลงไว้ทุกรายชื่อ เย็นเดินทางไปวัดเทพศิรินทราวาส ใกล้หัวลำโพง ฟังสวดพระอภิธรรมศพ ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยะกุล อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด มีเพื่อนที่เรียนกฎหมายปกครองฯ รุ่น 2 อีกสองท่านมาฟังสวดด้วย คือคุณสมชาติ จากเชียงใหม่ ดร.โจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล นอกนั้นล้วนเป็นลูกศิษย์ทางกฎหมายปกครองฯมาร่วมเป็นเจ้าภาพหลายรุ่น เป็นครูคนก็ดีตรงนี้ อบอุ่นแน่นหนาไปด้วยลูกศิษย์ทั้งตอนมีชีวิตและตอนลาโลกนี้แล้ว ขอดวงวิญญาณ อาจารย์ไปสู่สุคติเถิด

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  "เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา"ความเห็น (0)