JJV16V4_3 วันจันทร์ สร้างพลัง หลังปีใหม่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันจันทร์ สร้างพลัง

เช้าวันจันทร์ หลัง สงกรานต์ ปีใหม่แบบไทย ไทย

มองชีวิต คิดสร้างสรรค์ รวมพลังวางหนทางชีวิต ที่มั่นคง

นาฬิกาชีวิต ได้มาจาก สหายทาง Line

หลังปีใหม่ไทย เชิญชวนสหาย ถอดบทเรียน เพียรถ่ายทอด ประสบการณ์ ลงใน Gotoknow ครับ

เก็บภาพ ที่ รศ.ดร.เพชรากร สหาย JJ ช่วงที่ท่านไปนำเสนอผลงานที่ เนเธอแลนด์ มาฝากครับ

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( 180416)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบนาฬิกาเรือนนี้จังค่ะ ..... ท่านอาจารย์สบายดีนะคะ


เขียนเมื่อ 

ได้กำลังใจเยอะเลย ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์