​มิสเตอร์พืช(ทุเรียน)ภารกิจ พิชิตฝัน

ภารกิจนี้อาจจะต่อยอดอาชีพเราก็ได้ แอบฝันไว้ลึกๆ

ได้รับมอบหมายให้เป็นมิสเตอร์พืช รับผิดชอบดูแลเรื่องทุเรียนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงต้องเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทุเรียนมืออาชีพ จึงได้เลือก คุณมนตรี มีเพ็งจาก .เมืองสุราษฎร์ธานี เป็นพี่เลี้ยง เรียนรู้จากท่าน

วันนี้วันแรกที่เริ่มเรียนรู้อย่างตั้งใจครับ หลังจากที่เคยมาถอดองค์ความรู้จากท่าน เมื่อสี่-ห้าปีก่อนหน้านี้มาครั้งหนึ่งแล้ว มิสเตอร์ทุเรียน ภารกิจนี้อาจจะต่อยอดอาชีพเราก็ได้ แอบฝันไว้ลึกๆ

/Cr ภาพ บั้ม 24-03-59บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)