่ความรู้คืออะไร ก่อนไปโกทูโนว

ความรู้ มาจากครูสอนหรือ ....มาจากการสะสมความคิดหรือ

ทั้งสองอย่างนี้ อาจผิดก็ได้นะ

ความรู้ที่สามคือ สัญชาติญาณ ที่สัตว์เดรัจฉานมีมากกว่าไอน์ไสต์หลายร้อยเท่า

..

การจัดการคืออะไร ...จัดการเพื่อให้คุณได้ประโยชน์หรือ ..เพื่อกำไรหรือ ..หรือเพื่อเท่าทุน

..

ถ้าไม่เข้าใจทั้งความรู้ และ การจัดการ แล้วมาอ้างว่าจะจัดการความรู้

ฉันขำว่่ะ

ไปอยู่ป่าดีกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)