เมื่อใจไหลตามกระแสชีวิต….มันก็เป็นสุข

จริงๆ แล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวันหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นกระแสชีวิต การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ การเปลี่ยนแปลงอาจมีได้ทั้งทางที่ดีและไม่ดี หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามที่ใจเราอยากจะให้เป็น ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดี เราจะรู้สึกดีใจ ปลื้ม และมีความสุข หากไม่เป็นไปตามที่ใจเราอยากจะเป็น เราก็รู้สึกผิดหวัง เศร้า และเป็นทุกข์ จะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่เราเจอ หรือขึ้นกับความสามารถในการควบคุมจิตใจเราให้ไหลไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หรือให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้นให้ได้ดีแค่ไหน

หากเราฝึกและเตรียมใจให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ได้ เราก็จะไม่ขัดใจหรือผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้ เพราะหากเมื่อใดที่เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ นั่นหมายถึงเราจะไม่เป็นทุกข์ หรือจมอยู่กับมัน แม้จะไม่ใช่ง่ายๆ แต่หากเราพยายามทำไปเรื่อยๆ หมายถึงเราเกิดการพัฒนาทางจิตใจ แล้วก็จะทำให้เราหาความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้นคะ

การฝึกจิตใจให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หรืออะไรก็ตามที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง ให้ได้อยู่เสมอ นั่นหมายถึงว่า เราใช้ชีวิตทุกวันของเราอย่างยอมรับความเป็นจริง และปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสชีวิตโดยไม่ต้องฝืน เพราะหากเราไม่ยอมรับนั่นหมายถึง เรากำลังฝืนกระแสความเป็นจริงของชีวิต แน่นอนหากเราต้องอยู่อย่างฝืนใจ เราก็ต้องเสียกำลังและเหนื่อย หรือทุกข์เป็นธรรมดา แต่หากเราปล่อยใจให้ไหลตามกระแสชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติให้ได้มากเท่าไร เราก็จะใช้ชีวิตอย่างสงบและสุขมากเท่านั้น

ความสามารถในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หรือการปล่อยใจไปตามกระแสชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ มันคือการสร้างความสงบ และสุขอย่างหนึ่งของคนเรา ซึ่งความสงบและความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้คนอื่นมาหยิบยื่นให้ แต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นให้ได้ด้วยตัวของเราเอง คนที่สามารถสร้างความสงบสุขได้ด้วยตัวเองนั้นจะมีความสุขได้ตลอดเวลา เพราะความสุขที่ยั่งยืนนั้นจะไม่ขึ้นกับบุคคลอื่น ปัจจัยและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากภายนอก แต่จะขึ้นกับตัวเราและใจของเรานั่นเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขในชีวิตความเห็น (0)